Foruden diplomer, studenterhuer og udsigt til sommerferie og sabbatår, så bød dimissionsdagen også på en ekstra hæder til enkelte, udvalgte elever, da gymnasiet traditionen tro uddelte legater, der alle stammer fra de lokale erhvervsdrivende. Bastian Krüger Nielsen fik det største legat på 11.000 kroner for sine store indsats for gymnasiets sociale liv.

Af Pernille Pedersen
Foto Jørn Ungstrup

Flaget var hejst, huerne placeret på hovederne af de smilende, forventningfulde og ganske nyudsprungne studenter fra Faaborg Gymnasium.

Fredag formiddag var der dimissionen på Faaborg Gymnasium, hvor man har en stærk tradition med uddeling af legater, der alle stammer fra det lokale erhvervsliv. Hele ni af slagsen blev overrakt i år til de udvalgte elever.

For tredje år i træk uddeles gymnasiets største legat på 11.000 kroner, der tildeles af de tre indehavere af Lægerne i Holkegade; Lars Kensmark, Thorbjørn Haslund og Sarah Dalskov.

De har valgt at støtte det lokale gymnasium, da de alle tre har en stærk tilknytning til stedet som uddannelsesinstitution. Thorbjørn Haslund og Sarah Dalskov er begge studenter fra Faaborg Gymnasium, ligesom Lars Kensmarks hustru og tre drenge alle er studenter derfra. 

– Det betyder meget for os at støtte gymnasiet, da det har været med til at præge os og har givet os nogle gode år. Og så er det vigtigt, at byen har et godt gymnasium, og det støtter vi gerne op om, siger læge Sarah Dalskov.

Stine Bekker Hansen udgør, sammen med Elouise Holm, gymnasiets legatudvalg. Udvalget indhenter information om mulige legatmodtagere fra gymnasiets øvrige lærere og indstiller derefter tre elever ud fra de opstillede kriterier. Herfra er det et samlet lærerkollegie, der finder vinderen.

– I år har der været et stærkt felt. Der er mange, engagerede elever, der har gjort noget for skolens udvalg eller det sociale. Alle legater uddeles efter forskellige kriterier, og det er sådan en ekstra lille udmærkelse. Men egentlig er huen jo det bedste legat, siger Stine Bekker Hansen

I år gik legatet på 11.000 kroner fra Lægerne i Holkegade til Bastian Krüger Nielsen, som modtager hæderen for sit arbejdet for skolen udadtil, for at været et samlingspunkt på tværs af årgange og for sin store indsats udenfor undervisningen, fx i elevrådet. Bastian Krüger Nielsen har gjort et stort stykke ekstra arbejde og er socialt stærk, forklarer Stine Bekker Hansen.

Det er vigtigt for et lille, lokalt gymnasium, at det er stor lokal opbakning, bl.a. via legater.

– Den lokale tillknytning er vigtig. Det, at det lokale erhverv viser interesse for os, og gymnasiet er dermed er en del af lokalsamfundet. Vi føler så, at vi sender noget tilbage til lokalsamfundet, når de færdige studenter sendes ned og danser om ymerbrøden. Det giver en god, lokal forbindelse, fortæller rektor Jesper Hasager Jensen.

Rektor Jesper Hasager Jensen, legatmodtager og student Bastian Krüger Nielsen og læge Sarah Dalskov, medindehaver af Lægerne i Holkegade

Herudover bidrager legaterne til, at eleverne motiveres til at gøre en ekstra indsats, enten fagligt eller socialt.

– Det giver helt klart eleverne noget at stræbe efter, når der til dimissionen sker det særlige, at nogle enkelte bliver hædret og får overrakt noget for en særlig indsats. Det er især de store legater på 11.000 og 10.000 kroner, der har deres interesse, forklarer Jesper Hasager Jensen.

Legatet på 11.000 kroner fra Lægerne i Holkegade har til hensigt at hylde det lokale og det driftige – det visionære frem for det elitære, og det sætter de pris på på gymnasiet, hvor der er stor opbakning til, at der er nogle elever, der gør noget for fællesskabet og til gavn for de andres gymnasietid, ligesom det er vigtigt at hylde den faglige flid.

– Det er sjældent at få et legat uden at yde noget ekstra. Enten har man gjort noget for fællesskabet, eller også har man fagligt vist noget særligt. Det behøver ikke kun være gode karakterer, men det kan også være, at man har lagt sig ekstra i selen for at flytte sig fagligt, forklarer Jesper Hasager Jensen.

Legatet overdrages nu til mor og far, mens Bastian Krüger Nielsen og klassekammeraterne springer videre ud i fejringen, der fortsætter på studentervognen.

Legater 2021 – Faaborg Gymnasium:

Legatet uddelt af Lægerne I Holkegade: legat på 11.000 kr. Modtager: Bastian Krüger Nielsen

Sydbanks rejselegat: legat på 10.000 kr. Modtager: Anna Søby Poulsen

Christina Ræbilds Mindelegat: legat på 5.000 kr. Modtager: Jesper Tinghus Pedersen

Sydbank: legat på 1.500 kr. Modtager: Alina Mølhave Rønsholt

Faaborg Gymnasiums Venner: legat på 1.000 kr. Modtager: Dinisan Robin

Nordea: legat på 1.000 kr. Modtager: Emilie Helsted Juul

Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd: 3 legater á 1.000 kr. Modtager: Anne-Mette Kongsgaard Jensen, Jonas Storm Pedersen og Kirstine Sommerlund