Børne- og Undervisningsministeriet har tildelt Faaborg-Midtfyn Kommune Falkeprisen, som  går til en kommune, der har gjort en særlig indsats for at øge søgningen til  erhvervsuddannelserne. 

Hvordan bruger man matematik i den virkelige verden? Dét lærer eleverne i Faaborg-Midtfyn  Kommunes folkeskoler, når de med Erhvervsrygsækken får rykket matematikundervisning ud på  lokale arbejdspladser – for eksempel det lokale supermarked eller en maskinfabrik. 

Ud over at vise eleverne fra 4. til 9. klasse, hvad man rent faktisk kan bruge matematik til uden for  klasselokalet, er Erhvervsrygsækken også med til at binde skole og erhvervsliv tættere sammen,  og det er med til at åbne elevernes øjne, når det kommer til at vælge ungdomsuddannelse. 

Netop derfor har Børne- og Undervisningsministeriet torsdag tildelt Erhvervsrygsækken og Faaborg Midtfyn Kommune Falkeprisen 2021, fortæller kommunen i en pressemeddelelse.

Stolt borgmester og begejstret udvalgsformand 

Borgmester Hans Stavnsager (S) er stolt over prisen, som han pointerer ikke kun er kommunens. 

– Jeg er rigtig glad for prisen og anerkendelse af Erhvervsrygsækken, som er et fantastisk tilbud til  vores børn og unge i folkeskolen, og et tilbud vi med rette kan være stolte af, at vi har stablet på  benene her i Faaborg-Midtfyn. Men den her pris er ikke kun kommunens. Den tilhører lige så  meget de virksomheder, som slår dørene op for eleverne og bidrager til deres uddannelse. De skal  også have stor anerkendelse og en stor tak for det gode samarbejde, siger han. 

Formand for Opvækst- og Læringsudvalget, Kim Aas Christensen (S), er begejstret over prisen: 

– Det er helt fantastisk, at ministeriet anerkender det hårde og innovative arbejde, som ligger bag  Erhvervsrygsækken. Jeg håber, at vi med denne pris kan inspirere andre kommuner, når det  kommer til at koble mellem folkeskolerne og det lokale erhvervsliv tættere sammen. Og så vil jeg  gerne rose vores dygtige medarbejdere på skolerne og i administrationen, som har været  drivkraften bag Erhvervsrygsækken og har været med til at gøre det til en succes. Jeg glæder mig  til, at coronasituationen igen tillader, at vi kan få gang i virksomhedsbesøgene.

Fra næste skoleår er omkring 40 virksomheder og næsten alle 5.- 9. klasser i folkeskolen tilknyttet Erhvervsrygsækken (cirka 80 skoleklasser). Fra skoleåret 2022/23 bliver indsatsen rullet ud til alle  4.-9. klasser i folkeskolen (cirka 120 klasser, 2500 elever og 60+ virksomheder). 

Selvom virksomhedsbesøgene har været sat på pause på grund af corona, bliver der løbende udviklet på Erhvervsrygsækken, og som noget nyt vil eleverne fremover også prøve kræfter med  naturfag hos virksomhederne. 

Fakta om Falkeprisen 

Falkeprisen går til en kommune, der har gjort en særlig indsats for at øge søgningen til  erhvervsuddannelserne. Prisen er en del af den politiske aftale Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden fra 2018 og uddeles for første gang i 2021. 

Bedømmelsesudvalget har ud fra 15 indstillinger enstemmigt tildelt prisen til Faaborg-Midtfyn  Kommune og Erhvervsrygsækken med følgende begrundelse: 

”Det er særligt positivt, at indsatsen starter allerede i 4./5. klasse og foregår løbende gennem  elevernes skolegang for at understøtte og opbygge elevernes interesse for eud frem mod valget af  ungdomsuddannelse i 9./10. klasse. 

Derudover vurderes det meget positivt, at indsatsen understøtter kobling mellem  virksomhedsbesøg og undervisning i matematik og naturfag, samt at indsatsen baserer sig på en  klar samarbejdsmodel mellem erhvervsliv og skoler og har en tydelig signalværdi og rød tråd, som  kan understøtte implementering og drift af indsatsen på tværs af kommunens forskellige enheder.” 

Prisen blev overrakt virtuelt torsdag eftermiddag. Borgmester Hans Stavnsager og udvalgsformand  for Opvækst og Læring, Kim Aas Christensen, deltog i prisoverrækkelsesceremonien sammen  med Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.