Faaborg er godt på vej til at blive en mere attraktiv uddannelsesby takket være et nyt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kommune.

Tredje gang er lykkens gang, siger man. Det gælder også for Campus Faaborg. Efter to tidligere forsøg på at søsætte en campus er det i dag officielt, at seks sydfynske uddannelser indgår et tæt samarbejde med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd og Faaborg-Midtfyn Kommune om at øge bredden i de lokale uddannelser og dermed få flere unge til at uddanne sig i Faaborg efter grundskolen, hedder det i en pressemeddelelse.

Dørene åbner til campus den 1. august 2021 og er et vigtigt skridt på vejen mod at gøre Faaborg til en attraktiv uddannelsesby, siger rektor på Faaborg Gymnasium, Jesper Hasager Jensen: 

– Campus Faaborg er starten på et samarbejde, der kan skabe et langt mere interessant ungemiljø i og omkring Faaborg. Samtidig vil Campus Faaborg stille uddannelserne stærkere i kampen om at tiltrække uddannelsestilbud og i forhold til at skabe lokal opbakning til ungdomsuddannelserne, lyder det fra rektoren.

Rektor på Faaborg Gymnasium, Jesper Hasager Jensen


De øvrige uddannelser i campus-samarbejdet er Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier (SESG), FGU Syd- og Midtfyn, Dalum Landbrugsskole, Social- og sundsskolen Fyn og HF & VUC Fyn.

Flere uddannelser og et attraktivt ungemiljø i Faaborg
Parterne i Campus Faaborg skal arbejde tæt sammen om bl.a. overgangen mellem uddannelserne og valgfag. Men planen er også, at SESG fra 2022 tilbyder de unge, at de inden for hovedområdet ”Teknologi, byggeri og transport” kan tage det første grundforløb i Faaborg – og på sigt er det håbet at kunne udvide med flere grundforløb, blandt andet inden for SOSU-uddannelserne.

Det betyder, at de unge kan tage første del af deres erhvervsuddannelse lokalt i stedet for at skulle til Svendborg eller Odense, og netop afstanden til erhvervsuddannelser er én af hovedårsagerne til det nye samarbejde. Det siger borgmester Hans Stavnsager (S).

– Med Campus Faaborg får vi flere uddannelsestilbud til byen, og det er simpelthen så vigtigt. I dag har mange af vores unge alt for langt til en erhvervsskole, og forhåbentlig vil campus-samarbejdet betyde, at flere vil stå med en fuldført ungdomsuddannelse. Og når de kan begynde deres uddannelse i Faaborg og måske få en lokal læreplads, er der også større chance for, at de på sigt bliver i byen for at arbejde og bo – til gavn for de lokale virksomheder og vores kommune som helhed. Netop derfor er det vigtigt, at Faaborg har gode uddannelser og et attraktivt ungemiljø, fortæller borgmesteren.

Borgmester Hans Stavnsager betoner vigtigheden af det nye samarbejde.


Kan vælge med hjertet
På SESG er direktør Allan Kruse glad for at være med i Campus Faaborg.

– Selvfølgelig skal erhvervsuddannelserne også være en del af Campus Faaborg, så de unge fra faaborgegnen, der har interesse for håndværk, kan tage deres grundforløbet lokalt. Det vil få flere til at vælge uddannelse med hjertet og ikke med logistik og praktik som drivkraft,” siger han og tilføjer:
”Og jeg ved, at de lokale virksomheder står klar med lærepladser til elever med kloge hænder. På SESG kæmper vi for elever og virksomheder på Sydfyn, og derfor er vi med i Campus Faaborg, siger han.

Også FGU Syd- og Midtfyn, der forbereder unge til en ungdomsuddannelse eller job, er glade for de nye muligheder, som Campus Faaborg giver. 

– FGU Syd- og Midtfyn ser frem til samarbejdet, og vi glæder os til, at de unge i Faaborg får et fællesskab, hvor de kan danne netværk på tværs af uddannelsesinstitutionerne. Vores elevråd ser også frem til at lave fælles arrangementer med andre elevråd, siger direktør Ene Wolfsberg.

Fakta om Campus Faaborg
Campus Faaborg er et samarbejde mellem:

  • Faaborg Gymnasium
  • Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth
  • HF & VUC Fyn Faaborg
  • Social- og sundhedsskolen Fyn
  • Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier
  • FGU Syd- og Midtfyn, afdeling Faaborg
  • Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd
  • Faaborg-Midtfyn Kommune

Formålet er at skabe flere uddannelsestilbud i byen og et attraktivt ungemljø. 

Campus Faaborg får ikke én fysisk lokation. Uddannelsesstederne bliver ved med at ligge, hvor de gør, og Faaborg Gymnasium bliver samarbejdets centrum.

I dag har parterne underskrevet forretningsordenen for Campus Faaborg. Samarbejdet går i luften den 1. august 2021.