Forældre til elever i overbygningen på Øhavsskolen er i dag blevet orienteret om, at en elev på 7. årgang er blevet testet positiv med Covid-19.

– Vi er i fuld gang med at opspore alle, som vurderes at være nær kontakt med den pågældende elev vil blive kontaktet,” siger skoleleder Henrik Andersen.

– For en sikkerheds skyld har alle elever på 7. årgang fået besked om at blive hjemme fra mandag, hvor de vil modtage fjernundervisning indtil der er skabt et overblik over eventuel smittespredning. Forældrene er blevet opfordret til at være ekstra opmærksomme på at overholde myndighedernes retningslinjer og på om deres barn eller familie får symptomer på Covid-19. 

Opsporingen af alle, der er nære kontakter til den smittede elev sker i samarbejde med Coronaopsporing, der er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Annonce -

Yderligere oplysninger til forældre om håndtering af smittetilfælde i skoler kan findes i Sundhedsstyrelsens udgivelse ”Information til forældre – ved tilfælde af smitte med ny coronavirus i dagtilbud, skole”: 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Tilfælde-af-covid-19-i-skole,-dagtilbud-mm/Info_foraeldre_dagtilbud_skoler_mm_A4.ashx?la=da&hash=394193D07134C748916F362EABA2F9DF1FF1D337