For fem år siden tog Trine Jensen med en flintegruppe på jagt efter fortidsfund. Da hun senere fik fingrene i en metaldetektor, var hun solgt. I dag går Trine gerne timelange ture på markerne omkring hjemmet i Korinth, og selvom det meste, hun finder, er skrald, giver hun ikke op. For en gang imellem er der gevinst, og fortiden giver lyd fra sig.

Af Pernille Pedersen
Foto Jørn Ungstrup & privat

Et udstyrsstykke
Foran Brahetrolleborgs tidligere lægebolig gør Trine sig parat til dagens tur. Det varme, praktiske tøj er fundet frem. Vesten med de mange lommer, hvor fundposer, kuglepen, batterier mm. opbevares, placeres yderst. Om livet spænder Trine et bælte, hvor hun placerer den håndholdte GPS til nøjagtig lokation af eventuelle fund, den lille pinpointer, der gør det nemmere at finde små metalgenstande i det mørke jord, og allervigtigst – en affaldspose, eller en fundtaske som den hedder i de kredse. Heri stopper Trine alle de fund, der ikke har historisk værdi – dåser, folie, stumper fra landbrugsmaskiner. Amatørarkæologer gør en dyd ud af at hjælpe naturen på deres lange traveture på kryds og tværs af markerne.

- Annonce -

Bagi bilen læsser Trine også den lange detektor og en letvægtsspade. Udstyret er klar, og hun sætter kursen mod dagens mark.

Trine har altid interesseret sig for naturen og historien. Som barn tog hun med sin far på jagt og kiggede efter flinteøkser på turen, og gik turen til stranden, kiggede Trine efter søpindsvin og vettelys. Da hun for 16 år siden flyttede til Korinth, mødte hun lokalhistorikeren Leif Rasmussen, der i mere end 35 år havde arbejdet på Brahetrolleborg, og som pensionist nu bruger meget af sin tid på at forske i godsets historie og på amatørarkæologi. Sammen med Leif og den øvrige del af flintegruppen tog hun med ud på jagt efter flint i jordoverfladen ved Arreskov sø. Senere blev hun optaget af at lede lidt dybere i jorden med metaldetektor.

– Det er jo på en måde min egen historie, jeg er på jagt efter. Vores lokalområdes historie og samfunds historie. Samfundet er formet af noget før os. Omkring Korinth er der jo fx en enormt spændende historie helt fra stenalderen, op gennem bronzealderen, jernalderen, middelalderen og igen, når oplysningstiden rammer Danmark i midten af 1700-tallet. Lige her er der gjort fund af væsentlig betydning. Ikke kun betydning for lokalområdet, men for hele landet. Herfra skriver vi noget af vores
skolehistorie, skovhistorie og landbrugshistorie.

I dag er Trine én af cirka 4.000 danske amatørarkæologer, der jævnligt leder efter vores alle sammens fortid. I foreningen Harja deler hun fund, viden og information om gode marker med andre amatørarkæologer.

– Med de historiske fund kan vi fx få svar på, hvorfor vi har et demokrati i dag, og hvorfor samfundet ser ud, som det gør. Fx var lensgreve Johan Ludvig Reventlow med til at sætte fokus på omsorg for samfundets svageste og danne vores sociale sikkerhedsnet, da fattighjælpen blev indført. Og selvom det ikke er så mange år siden, set i forhold til oldtidens historie, så bliver jeg alligevel ret begejstret, når jeg finder mønter eller andre genstande, der netop stammer fra denne periode af Korinths fantastiske historie.

En tur på marken
Trine parkerer bilen, lyner op for den kolde vind, der blæser denne dag, og med den ene hånd tager hun fat om detektoren, og med den anden griber hun om spaden. Et sæt høretelefoner skærmer for vinden, samtidigt med at små biplyde lader Trine vide, om jorden under hende indeholder metal. Efterhånden skelner Trine med lethed de forskellige lyde, og allerede inden spaden bryder jordskorpen ved Trine som regel, om der venter hende et stykke jern, bly eller andet metal.
Over det rette bip jokker hun spaden i og vender jorden rundt. Fra bæltet tager hun sin pinpointer, falder ned på knæ og undersøger jorden. Uden en pinpointer er det stort set umuligt at finde de til tider bitte små metalgenstande, som falder i ét med jorden. Pinpointeren giver en vedvarende lyd fra sig, og Trine gør sit fund. En øldåse. Dåsen placerer hun bagpå i fundposen og går videre, mens detektoren svinger foran hende fra
side til side.

– I en travl hverdag foran computeren, så nyder jeg at komme ud i naturen. Her går jeg gerne i fem timer, og det er med til at rense tankerne. Jeg kan ikke tænke på noget, mens jeg går, jeg skal bare koncentrere mig om det, jeg leder efter. Det er også en god måde at få motion og frisk luft på, og for hver tredje meter skal jeg jo bukke mig ned.

Trine går enten selv eller sammen med andre fra Harja. Det giver nogle gode oplevelser at dele turene med andre, hvor man kan vise sine fund og snakke om dem.
De ting, som ikke ryger direkte i fundtasken, er ting af arkæologisk interesse. Hver enkelt stump forhistorisk metal registreres med GSP-position og kommer i en mindre fundpose med en seddel med oplysninger om tid, sted og navnet på finderen.

Evig historiejagt
Dagens tur på marken er slut. Men lige inden Trine er tilbage ved bilen, lyder der et velkendt bip i høretelefonerne. Trine vender rutineret jorden med spaden og griber pinpointeren. Efter at have rodet jorden igennem efter anvisning fra pinpointerens hylelyde, gør Trine et fund, der ikke skal i den store pose med skrald. Usynligt for andre end amatørarkæologens øjne ligger der en lille klump bly. En smelteklump. En lille stemme fra fortiden. Trine noterer sig GPS-positionen på en lille seddel, som kommer ned i fundposen sammen med smelteklumpen. Et beskeden fund for dagens tur, men Trine er tilfreds. Selv de små stemmer bidrager til den store fortælling.
Detektor og spade ryger ind bag i bilen, og Trine sætter sig bag rattet og styrer mod hjemmet.

På tredje år går Trine på den samme mark. Leif har tidligere fundet mørke pletter, der kunne indikere, at der har ligget kogestensgruber, ligesom potteskår og sort jord indikerer, at der har været jernalderaktivitet på stedet, måske en boplads.

– Leif er ikke i tvivl, der skal ligge en romersk sølvmønt på den mark – det kan ikke passe andet. Og i 2016 gjorde jeg et fund på marken, som svarer til at finde en nål i en høstak.

Det var en romersk sølvdinar, der stammer fra den romerske jernalder, som Trine fandt på marken. En tidsperiode, der lige på den mark ikke tidligere var gjort mange fund fra. Fundet af dinaren gjorde, at marken nu er undersøgt minutiøst, og der er gjort flere fund. Fund, der med Øhavsmuseets hjælp vil bidrage til at fortælle en ny historie for området.

– Det har været vigtige fund i en lokal kontekst. Det er vildt spændende, når man kommer i kontakt med fortiden, og den taler direkte til dig. Nu mangler vi lidt at finde flere spor af vikingerne. De må også have boet her, så jeg kunne rigtig godt tænke mig at finde flere genstande, der kan dokumentere det.

Trine har en enkelt gang gjort et fund med runer. En halv amulet af bly dukkede en dag op af jorden, og på den var der tre rækker med runer. Måske har det været en besværgelse, forestiller Trine sig, men hun får først endelig besked, når Nationalmuseets runekyndige har tydet tegnene. Det er nemlig fast kutyme, at finderen får besked tilbage, når et fund er vurderet.

Gode råd til begyndere
Amatørarkæologi er blevet et hit, og mange mennesker fik denne jul en detektor under træet. Trine og de øvrige amatørarkæologer stiller sig gerne til rådighed for nye jægere, men de appellerer til, at folk ikke bare kaster sig ud på markerne. Der er mange regler at sætte sig ind i, ligesom det er vigtigt, at fund bliver håndteret korrekt, når de dukker op.

– Det er dejligt, at flere får interessen. Og jo mere man ved, jo sjovere bliver det. I Harja hjælper vi gerne med sidemandsoplæring eller begynderkursus, så man kan gå til denne hobby med stor respekt. For det er jo vores kulturarv, og vi har ansvaret for den. Og tingene ligger udsat på vores marker. Der kommer flere landbrugsmaskiner med stenknuser, og mange historiske genstande bliver ødelagt.

Om Trine Jensen
– Bor i Korinth med mand og to børn
– Er uddannet journalist
– Arbejder som byplanlægger i Faaborg-Midtfyn kommune
– Amatørarkæolog siden 2015
– Medlem af foreningen Harja
– Med i redaktionen på magasinet Fynboer og arkæologi

Oversigt over tidsperioderne
Ældre bronzealder 1.700 f. Kr. – 1.100 f.kr.
Yngre bronzealder 1.100 f. Kr. – 500 f.kr.
Førromersk jernalder 500 f.kr. – 10 e.kr
Ældre romersk jernalder 10 e.kr. – 160 e.kr.
Yngre romersk jernalder 160 e.kr. – 375
Germansk jernalder 375 – 750
Vikingetiden 750 – 1.050
Middelalderen 1.050 – 1536

Info om Danefæ
Fund, der ligger under betegnelsen Danefæ, skal afleveres til staten. Danefæ er forarbejdet ædelt metal eller fund af kulturhistorisk værdi og kan bl.a. være:

– Guld, runer, mønter fra før 1565, møntskatte (når mere end tre mønter ligger samlet), bearbejdede smykker, fabler i bronze, depotfund (en samling af flere genstande) af økser, sværdklinger eller andre våben fra jernalderen.