Når eleverne fra Faaborg Gymnasium på fredag den 28. juni dimitterer efter endt gymnasietid, vil der i år være en ekstra gevinst for en udvalgt afgangselev. Foruden anerkendelse og et håndtryk fra en af indehaverne af Lægerne I Holkegade, vil eleven modtage et legat på 11.000 kroner.

De tre indehavere af Lægerne I Holkegade, Lars Kensmark, Thorbjørn Haslund og Sarah Dalskov, har indstiftet et nyt legat, der skal uddeles årligt til en elev fra Faaborg Gymnasium. 

– Vi fik en tanke om at promovere lokalsamfundet og drøftede, hvad der kunne være en god sag. Vi har alle en stærk tilknytning til Faaborg Gymnasium, hvor både Sarah og jeg selv har gået, og Lars’ tre børn har også alle valgt Faaborg Gymnasium, fortæller læge Thorbjørn Haslund.

- Annonce -

Legatet blev stiftet i 2018 og skal i år uddeles for første gang og løber frem til 2028. Eleven, der modtager legatet, vil blive vurderet efter legatets påskrift: 

’Legatet uddeles til en elev, der har gjort sig bemærket ved at gøre sig usædvanligt umage, som har bidraget til en god stemning på gymnasiet og som har formuleret nogle klare visioner for sin fremtid.’

– Vi har lagt vægt på ikke at belønne det elitære. Vores tanke har været at påskønne en elev, der har gjort sig umage med at udvikle sig selv under de rammer, der er i gymnasietiden. Måske har eleven bidraget til at sætte gymnasiet i et godt lys ved fx at skabe aktiviteter i byen, forklarer læge Lars Kensmark.

På Faaborg Gymnasium har man modtaget nyheden om legatet særdeles positivt. Stine Bekker Hansen sidder med i gymnasiets legatudvalgt og forklarer, at gymnasiet er meget glade for, at der er lokale kræfter, der støtter op om Faaborg Gymnasium. Legatudvalg består, foruden Stine Bekker Hansen, af Louise Holm, og udvalget indhenter information om mulige legatmodtagere fra gymnasiets øvrige lærere og indstiller så tre elever ud fra de opstillede kriterier. Herfra er det et samlet lærerkollegie, der finder vinderen. Det har været vigtigt for Lægerne I Holkegade, at ejerskabet for legatet kommer til at ligge hos gymnasiet.

– Det er gymnasiet, der kender de unge og deres fremtidsplaner. Så det er dem, der bedst kan sikre, at legatet uddeles i overensstemmelse med ånden i vores beskrivelse, forklarer læge Sarah Dalskov.

Faaborg Gymnasium har i forvejen en stærk tradition med legater, og med legatet fra Lægerne I Holkegade vil der i år blive uddelt hele 13 legater. Stine Bekker Hansen forklarer, hvordan legaterne spiller en stor rolle for eleverne.

– Et legat er en ekstra anerkendelse, et særligt skulderklap til en elev. Især når begrundelsen både er faglig og socialt, hvis eleven har gjort noget særligt for sin klasse eller for skolen. Her får vi mulighed for at sætte pris på de elever, der gør noget ekstra, siger Stine Bekker Hansen.

I legatudvalget bruger de meget tid på at skrive begrundelsen for legatet, og vinderen af legatet får begrundelsen med hjem i en kuvert.

Stærk tilknytning til gymnasiet

Et stærkt gymnasie-miljø har ikke kun en personlig betydning for de elever, der vælger uddannelsen, men også en kæmpe betydning for Faaborg som uddannelsessted. Lægerne I Holkegade vil med legatet gerne støtte, at Faaborg Gymnasium fortsat er et attraktivt uddannelsessted.

– Vi har lagt meget hjerteblod i det her. Vi ser det som vores lille bidrag til at styrke Faaborg Gymnasium som et fedt sted vælge. Så er der lige et lille slag med halen til sidst i uddannelsen. Med legatet håber vi at styrke gymnasiet som det uddannelsesmæssige fyrtårn, det er, og så er det en måde, hvorpå vi kan give noget tilbage til et sted, der har betydet meget for os, siger læge Lars Kensmark.

Logoet til legatet er udarbejdet af den lokale grafiske designer Hanne Mogensen fra Det gule Pakhus og forestiller Havnebadet.