Jagten på en Bylivs- og erhvervskoordinator er gået ind

Charlotte Stiller

Så er jagten på en Bylivs- og erhvervskoordinator gået ind.

Bestyrelsen i foreningen ”Vores Faaborg & Egn” har netop offentliggjort opslaget til den stilling der skal sikre “forandring og udvikling i Faaborg og hele egnen”, som det lyder i overskriften.

Hvis du er den rigtige til at sætte skub i såvel turisme som erhverv, så læs hele stillingsopslaget herunder:

- Annonce -

Vil du være med til at skabe forandring og udvikling i Faaborg og hele egnen?

Bylivs- og erhvervskoordinator i Faaborg

Faaborg og dens egn er kendt for det smukke Øhav, en skøn natur og et dejligt
købstadsmiljø, og den har meget at byde på for både dem, der bor her, turister og
virksomheder.

Turismen er i vækst og et stærkt erhvervsliv bidrager med at afsætte det ”blå”
Danmark og fødevarer til byens og egnens identitet. Området er dog også ramt af
søgningen mod de store byer i Danmark, og det har indflydelse på byens handelsliv og
evne til at tiltrække nye borgere.

Byen har gennem de seneste år mobiliseret et samarbejde mellem handelslivet,
erhvervslivet, turismeaktører og kulturinstitutioner om at styrke byens og egnens
udvikling. Samtidig har Faaborg-Midtfyn Kommune bevilliget midler til denne stilling,
som skal understøtte det lokale erhvervsliv i en indsats for at realisere de mange
lokale potentialer og skabe nye muligheder til glæde for alle parter.

Til den opgave søger vi en engageret og innovativ ildsjæl, der som bylivs- og
erhvervskoordinator kan være med til at udvikle Faaborg og egnens mange
potentialer som et godt sted at bo, leve, besøg og nyde! Dette vil naturligvis skulle
ske i samarbejde med byens mange virksomheder, butikker, restauranter, hoteller,
øvrige turistaktører samt forenings- og kulturlivet.

På overordnet plan vil dine opgaver være at:
 understøtte udviklingen generelt, så området er attraktivt og dermed fastholde
og tiltrække virksomheder.

 skabe bro mellem de mange aktører

 understøtte og motivere de mange ildsjæle og kræfter, der gerne vil bidrage

 medvirke til koordinering af aktiviteter og events, så der skabes sammenhænge
og optimale muligheder for alle aktiviteter

 kunne engagere frivillige i forbindelse med aktiviteter og events

 tiltrække nye forretninger til byen

 skabe kontakt og pleje relationerne til de eksisterende forretninger.

Det mere konkrete indhold i stillingen vil du definere i tæt samarbejde med
foreningens bestyrelse, men der er mange spændende opgaver, der skal løses – lige
fra at nytænke tiltag, der kan fremme udviklingen, motivere aktørerne til nye
aktiviteter, planlægge og styre aktiviteter og organisere frivillige til helt konkrete
tiltag.

Vi forventer, at du:

 evner at bevare overblikket selv om du har travlt

 er rig på idéer og initiativ – og kan finde nye løsninger og udvikle potentialer

 er målrettet og evner at sikre at ting kommer til at ske

 er en teambuilder, der er i stand til at begejstre andre, så opgaverne bliver
løst i fælleskab

 er god til at skabe relationer, så handel, erhverv, kultur og turisme forenes i
fælles løsninger for udvikling af egnen

 er udadvendt og evner dialog, så du er med til at markedsføre hele egnen,
herunder digital formidling og kommunikation.

 evner at sælge foreningens kompetencer og ydelser

Der er i første omgang tale om en tidsbegrænset stilling, som med forventet start 1.
oktober 2017 løber til januar 2019.

Vi forventer, at du i denne periode understøtter etablering af en samlet organisation,
som har til formål at fremme en fortsat udvikling
af en attraktiv by og egn for borgere, turister, virksomheder, kulturliv, foreninger og
detailhandel.

Målet er, at denne organisation ved projektperiodens udløb kan overtage
finansieringen af stillingen.

Dit arbejdssted vil ligge centralt i Faaborg. Du bliver understøttet af bestyrelsen i
foreningen ”Vores Faaborg & Egn”, som du også refererer til – i det daglige vil dette
være bestyrelsesformanden. Vi lægger vægt på, at en meget stor del af din arbejdstid
vil bestå af opsøgende besøg hos forretninger, virksomheder og foreninger.

Yderligere information om stillingen kan fås hos:
Formanden for ”Vores Faaborg og Egn”, Charlotte Stiller, telefon 40 25 35 80
Bestyrelsesmedlem, Jan Klink Andersen, telefon 30 58 18 16

Løn og ansættelsesvilkår efter aftale. Der er tale om en stilling på mellem 30–37
timer. Det nærmere timeantal kan forhandles og kan eventuel kombineres med anden
beskæftigelse/konsulentydelse. Der kan også blive mulighed for to deltidsstillinger.

Ansøgningen fremsendes elektronisk til voresfaaborgogegn@gmail.com med eventuel
bilag senest den 12. august 2017 kl. 12.00. Vi forventer at afholde
ansættelsessamtaler den 22. august i Faaborg og eventuel anden samtale 25 august.