Enghaveskolen udvider for millioner

Enghaveskolen i Faaborg påbegyndte i dag, mandag, det største byggeri skolens historie.
Der skal i alt bygges om og til for i alt 2.8 millioner kroner.

Første spadestik blev taget af skoleleder Lisbeth Larsen og Ditlev Frydenlund, 5 år, efter en lodtrækning blandt SFO-børnene.

Første etape af byggeprojektet gælder SFO’en, hvor der udvides med ca. 100 m2. Byggeriet forventes at være færdig til efterårsferien og koster omkring en million kroner.

SFO-udvidelsen var ikke med i den oprindelige plan for byggeriet, men efter kommunens beslutning om førskole og efter inddragelse af personalet, blev beslutningen truffet.

De nye Englopper (førskole-elever) kan dermed starter i nye lokaler d. 1. april 2018.

Næste etape i byggeprojektet er det såkaldte hus 3, hvor 4. og 5. klasse har til huse. Her begynder byggeriet umiddelbart efter færdiggørelsen af SFO-’en. Her skal taget løftes og føres sammen, og huset bliver udvidet i dybden. Klasselokalerne går fra 45 til 60 m2, hvilket er mere tidssvarende. De blev bygget til et elevtal på 16 og i dag er der 20 elever i klasserne.

Ombygningen af hus 3 kommer til at koste 1,3 millioner kr., da der samtidig med udvidelsen foretages en energioptimering af huset, med gulvvarme, isolering mm.

Skolen har fået mulighed for at låne omkring 1,3 millioner, da der er opsparet en stor egenfinanciering og der er et højt elevtal på skolen (212 pr. 1. august).

Beslutningen om at låne til byggeriet blev vedtaget med et stort flertal på generalforsamlingen.

PH Byg vandt entreprisen efter en udbudsrunde.