Det er efter tre henvendelser over to måneder ikke lykkedes borgmester Hans Stavnsager at få svar på, hvilket datamateriale der ligger til grund for ejendomsvurderingerne, der ændrede finansieringsgrundlaget med 24,6 millioner kroner kort tid før årets budgetforhandlinger.

Dagen før lokalpolitikerne i Faaborg-Midtfyn mødtes til seminar om budget 2024 i slutningen af august, kom der nye skøn over kommunernes indtægter fra grundskyld. De nye skøn betød 24,6 mio. kr. mindre at gøre godt med i budgetforhandlingerne.

Det ændrede forudsætningerne drastisk, og Faaborg-Midtfyn Kommune var den kommune i landet, der blev økonomisk hårdest ramt af de nye skøn.

- Annonce -
Faaborg Bilpleje - Læs mere her

Lige siden har borgmester Hans Stavnsager forsøgt at få genberegnet bloktilskud eller få kompensation for finansieringstabet samt svar på, hvilket beregningsgrundlag skønnene bygger på. Dog uden held, fortæller kommunen i en pressemeddelelse.

Den 7. september 2023 sendte Hans Stavnsager et brev til skatteminister Jeppe Bruus og indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde og rykkede efterfølgende for et svar d. 20. september og den 23. oktober 2023. Det manglende svar har nu ført til en fjerde henvendelse d. 14. november, hvor også finansminister Nicolai Wammen er på modtagerlisten.

Ministeriet skylder et svar

Forvaltningen i Faaborg-Midtfyn Kommune har nu fremsendt en anmodning om aktindsigt i de data og beregninger, der ligger til grund for de nye skøn, som blev udsendt den 30. august 2023. Anmodningen er sendt til Vurderingsstyrelsen som anbefalet brev.

– Vi er stærkt forundrede over de nye skøn. Ikke mindst undrer det os, at de rammer os i Faaborg-Midtfyn så meget hårdere end de kommuner, vi normalt sammenligner os med, siger borgmester Hans Stavnsager.

– Vi har ikke fået noget svar, og det her er en sag, som har alvorlige økonomiske konsekvenser for os. Derfor har vi nu set os nødsaget til at søge aktindsigt i stedet. Jeg synes, at Skatteministeriet i det mindste skylder os en forklaring på, hvorfor tallene ser ud, som de gør.

Dårlig timing

Borgmester Hans Stavnsager kritiserede allerede i starten af september timingen af de skøn, som kom meget sent i processen for den kommunale budgetlægning.

I Faaborg-Midtfyn Kommune havde der allerede været afholdt borgermøder, indhentet høringssvar mv., da de nye skøn blev offentliggjort.

– Jeg synes, det er dybt urimeligt, at vi bliver sat i den her situation, så kort tid før budgettet skal vedtages. At udmeldingen kommer så sent i processen, hvor budgettet allerede har været i høring, vi allerede har afholdt borgermøder og så videre, er mildest talt problematisk. Vi har gjort vores forarbejde under helt andre forudsætninger, og det er i den grad problematisk for lokaldemokratiet, at situationen ændrer sig så meget på nuværende tidspunkt, lød det fra borgmester Hans Stavnsager dengang.