Tekst: Pernille Pedersen
Foto: Henrik Poulsen

I 1963 grundlagde Valdemar Skak og Frits Korsgaard en virksomhed, der gennem årene har sat sit tydelige præg på Faaborgs erhvervsliv, og den 29. juni i år kunne virksomheden fejre 60-års jubilæum. Kom med ind bag murene på den karakteristiske bygning, der huser SKAKO, og få et indblik i den teknologi, der sikrer deres succes.

Et godt makkerpar
Da Frits Korsgaard i starten af 60’erne afrundede ingeniørstudiet med et afgangsprojekt, rettede han henvendelse til en virksomhed for at få sparring. Projektet handlede om fremstilling af små vibratorer, og samarbejdet med virksomheden blev starten på et langt forretningseventyr.

- Annonce -
Faaborg Bilpleje - Læs mere her

– Jeg fik kontakt til Valdemar Skak, som var en god samarbejdspartner på mit afgangsprojekt, og da jeg var færdiguddannet, sagde han til mig: “Ved De hvad, Korsgaard, jeg starter for mig selv om en måned, og hvis De har lyst, vil jeg gerne ansatte Dem.” Kort tid senere var vi blevet partnere, fortæller Frits Korsgaard.

I deres nystartede virksomhed, havde de to partnere succes, da det lykkedes Valdemar Skak at skabe en effektiv elektromagnetisk vibrator.

– Skruefjeder-vibratoren var en udvikling af en eksisterende vibrator, men i en ny og bedre udgave. Med baggrund i vores vibrationsfødere kom vi hurtigt ind i betonbranchen, der snart blev langt det mest betydende for SKAKO. Udviklingen af skakomaten, der sørger for dosering af de rette mængder sten, grus og cement nærmest revolutionerede markedet, og SKAKO blev hurtigt den største leverandør af doseringsanlæg i Skandinavien, fortæller Frits Korsgaard.

Den store succes førte igen videre til udvikling af komplette blande- og transportanlæg, og snart udvidede de også med eksport til udlandet. Nu var det afgørende med en international identitet:

– Det er vigtigt med et navn, der kunne være et brand, og som kunne siges på forskellige sprog som tysk og engelsk. Indtil da havde virksomheden et navn, der var uegnet til udtale i udlandet, siger Frits Korsgaard.

I 1965 blev det således de to partneres efternavne, der blev det nye, internationale brand, som i dag er kendt og anerkendt indenfor betonbranchen: SKAKO.

Fra konstruktion til know-how
Snart var SKAKO, med mange ingeniører og over 100 produktionsmedarbejdere og montører, en betydende virksomhed på Fyn. Dengang varetog SKAKO selv alle facetter i deres projekter, lige fra design, konstruktion og fremstilling.

– Vi var en maskinfabrik med mange medarbejdere, og der var en god virksomhedskultur. Indtil først i 70’erne havde vi en meget flad organisation, men begrænsningerne for dette var nået, så vi udvidede med funktionschefer, så ledelsen blev fordelt på flere mennesker, siger Frits Korsgaard.

I dag er strukturen på SKAKO helt anderledes, da meget af det manuelle konstruktionsarbejde er udliciteret. Derfor er sammensætningen af arbejdskraft også væsentlig anderledes.

– Vi leverer både standardiserede og skræddersyede løsninger, hvor vi hele tiden udvikler vores produkter, vores know how og styringssystemer. Så i dag har vi, i modsætning til tidligere, mange funktionærer og ingeniører ansat, siger Steffen Kremmer, der er administrerende direktør i SKAKO Concrete.

I dag er der 120 ansatte på Bygmestervej 2, heraf er cirka 30 produktionsmedarbejdere (montører, smede, elektrikere), der arbejder med at samle og teste de konstruktionsdele, der er produceret andetsteds.

Med på udviklingsbølgen
Gennem årene har SKAKO forsøgt at følge med udviklingen i samfundet. I 1970’erne var det således oliekrisen, der fik stor betydning, og i 1973 oprettede SKAKO en virksomhed i Canada. Her var der opstået et sandt byggeboom efter oliekrisen.

– Olie-industrien boomede i Canada, og vi åbnede vores eget firma med produktion, som leverede anlæg til betonfremstilling. Da vi startede i Calgary i 1973, var der 400.000 indbyggere, og da vi kom frem til 1978, var der hele 600.000 indbyggere, siger Frits Korsgaard.

Mens de store, tunge maskindele blev produceret i Calgary, så blev de ‘ædlere dele,’ som Frits Korsgaard kalder dem, sendt over fra Danmark. Eksporten medførte mange rejsedage og stillede store krav til familiens forståelse, bl.a. fløj han cirka én gang om måneden til Canada.

Det er i dag stadigvæk de ædlere dele, som SKAKO er kendt for, når et betonbyggeri skal i gang.

– SKAKO er mestre i at levere gode løsninger og gode produkter, og vi er kendt for vores viden og support. Nærmest ingen i hele verden går i gang med et betonprodukt uden at tænke på SKAKO, siger Steffen Kremmer.

Som virksomhed kigger SKAKO ind i et marked, der er vedvarende, for prognoserne viser et stigende behov for beton, da der anvendes beton til de fleste større konstruktioner, som fx broer, veje, landingsbaner og boligbyggerier. Der vil også altid være brug for at flytte og sortere ting, så der er også et vedvarende marked for vibrationsløsninger.

Der er mange producenter om udbudet, så når SKAKO skal adskille sig fra konkurrenterne, er det på deres know-how.

– Når det drejer sig om kvalitet og rådgivning, viden og teknologi, så er det dér, vi differentierer os. Når alt i værdikæden skal hænge sammen, siger Steffen Kremmer.

Beton bruges i dag til mange forskellige formål, bl.a til at skabe arkitektoniske udtryk i byggeri eller fliser i beton. Derfor stiller det også højere krav til styrken og til strukturen i betonen, og her kommer den teknologiske styring i spil.

– Kunderne henvender sig til os, når det kræver ekspertise. Der er så mange detaljer i produktion af beton, og vi har de allerbedste styringsenheder, og derfor vælger de kunderne ofte SKAKO, siger Steffen Kremmer.

Udover krav til kvalitet i produktionen, så vil kunden gerne have en produktionslinje, der aldrig står stille.

– Der er mange bevægelige dele i en blander, og en produktion af beton må aldrig gå i stå. Blanderen skal køre, siger Steffen Kremmer.

Det hårde slid på udstyret gør, at der er en vis cyklus i levetiden. Derfor har SKAKO montører, der servicerer globalt, så kunden hurtigt kan få udskiftet en del og holde produktionen kørende.

 

Bæredygtighed
I dag er det bæredygtighedsbølgen, SKAKO retter deres fokus mod. Den industri, de leverer til, er en industri, der sviner og sætter et markant aftryk på klimaet. Det kan SKAKO alene ikke gøre så meget ved, men derimod kan de forsøge at finde på bæredygtige løsninger i samarbejde med deres kunder. SKAKO arbejder bl.a. med at gøre deres betonblandere mere energieffektive og med at genbruge vandet i produktionen, og så er de begyndt at arbejde med refurbishing.

– Når kunderne ønsker at udskifte en blander, vurderer vi, om vi kan tage det gamle produkt tilbage og finde en anden anvendelse. Mange vil gerne have en brugt blander, og det var utænkeligt for nogle år tilbage, siger Steffen Kremmer.

SKAKO er også med fremme, når det kommer til recycling, hvor vi som samfundet er begyndt at sortere vores affald. Her arbejder SKAKO på at udvikle udstyr, der kan understøtte genbrugstanken, fx med maskiner, der kan frasortere genanvendeligt metal eller sortere plastik efter farver.

– Det sker meget nyt på det område, og vi bliver hele tiden bedre til at genanvende. Det er så fint, at vi også har fået den agenda på, det betyder noget samfundsmæssigt, at alle tænker bæredygtigt, siger Nikolai Jørgensen.

Der blev ikke tænkt mange tanker om bæredygtighed i 60’erne, og når Frits Korsgaard tænker tilbage på den virksomhed, han var med til at starte i 1963, er der langt til det firma, han ser i dag. Og det er en god ting, mener han, selvom han har mange gode minder om pionértiden og dens mange udfordringer.

– Den udvikling, hvor SKAKO i højere grad er en ingeniørvirksomhed end en maskinfabrik, den er helt rigtig. Der er mange specialiserede maskinproducenter i Danmark og i udlandet, som kan gøre det ligeså godt og måske billigere, mens SKAKO har udvikling, viden, teknologisk kunnen og salgsapparatet. Så er det godt, at andre kan stå for produktion, siger Frits Korsgaard.

Betydningsfuld arbejdsplads
Som en stor, lokal arbejdsplads har SKAKO haft en betydning for mange familier gennem mange år, og meget af byens erhvervsliv har mærket, at der ligger en international virksomhed i byen.

– Vi har mange underleverandører, malere, håndværkere – alt det lokale liv er præget af SKAKOs brede udsyn. SKAKO er en betydelig spiller, og vi er bevidste om, at der er en opgave med at understøtte det lokale, siger Steffen Kremmer.

Grundlægger Frits Korsgaard er enig i, at SKAKO gennem årene har haft en stor betydning for Faaborg.

– Vi havde et fantastisk godt samarbejde, dygtige medarbejder og en stor stabilitet i medarbejderkredsen. Mange af dem er kommet videre og nogle har i dag egne virksomheder. Der er ingen tvivl, om at det var en dygtig stab, vi havde, og de lærte mange ting, som de har taget med sig, og der er i dag mindst tre virksomheder i byen, hvor ejerkredsen har været ansat på SKAKO, siger Frits Korsgaard.

Stabiliteten i medarbejderkredsen ses i dag på de mange jubilæer, som SKAKO afholder, hvor mange fejrer 25 eller 40 års ansættelse.

 

– Foruden de mange jubilæer, så vender mange ansatte tilbage til SKAKO efter en periode væk fra arbejdspladsen, og det er en god indikator. Vi har også medarbejdere fra flere generationer her, så vi er bevidste om betydningen af gode medarbejdere, og vi passer på dem. På den måde er vi også med til at give noget igen til samfundet, siger Steffen Kremmer.

Om det skyldes de gode medarbejdere eller heldige tendenser i tiden, så er der ingen tvivl om, at SKAKO er en forretningssucces, og Frits Korsgaard er stolt over at se sit livsværk leve videre.

– I 60’erne var der mange store virksomheder i byen, som ikke er her længere, så jeg er glad for, at SKAKO består endnu. Det er flot, at SKAKO er blevet den virksomhed, den er i dag, som klarer sig godt internationalt og fortsat udvikler sig, siger Frits Korsgaard.

Frits Korsgaard fratrådte i 1998, og har siden været på besøg hos SKAKO et par gange. Senest var han på besøg den 29. juni, hvor tidligere direktører m.fl. var inviteret med til jubilæumsfejringen.