Tekst: Pernille Pedersen
Foto: Henrik Poulsen / Privat

Katrine Aleksandra Golding har rejst hele verden rundt på jagt efter kernen af menneskets sind og eksistens. Således skolet af livet, har hun nu slået sig ned på Sydfyn med et ønske om at slå rødder. Hun kender nu sig selv godt og føler en forbundethed til sine omgivelser. Det ønsker hun at give videre til andre, og det gør hun i sin klinik Hjerteforbindelse.

Ifølge filosoffen Arthur Schopenhauer er mennesket aldrig i ligevægt. Vores forstand og vilje nærer vores begær efter mere – af frygt for at vi ellers går i stå. Lidelse og uro er tilværelsens grundvilkår, og derfor har mennesker brug for forløsning. Brug for øjeblikke af skønhed eller intethed, en udfrielse fra vores lidelser og en følelse af sameksistens med andre mennesker.

Et glimt af det, øjeblikke af ro og fravær af lidelse, kan man finde i Millinge hos Katrine Aleksandra Golding, der er indehaver af klinikken Hjerteforbindelse.

Katrine ønsker at skabe en forbindelser mellem hjerter. Forbindelsen til det fysiske legeme, sanse-livet og underbevidstheden. Forbindelse til fællesskabet. For alle har deres plads i fællesskabet, nøjagtig som de er, for vi er alle brikker i et stort puslespil.

– Min drøm er, at vi finder vores hjerteforbindelse, at vi får kontakt til vores krop, omverden og livskald. Vi er alle unikke, vi passer ind i puslespillet, vi skal bare opdage, hvilken brik, vi er.

Væk fra tankemylder – ned i kroppen
Formålet med Hjerteforbindelse er at give andre oplevelsen af og viden omkring menneskets naturlige evne til at kunne helbrede sig selv. Katrine har samlet sine erfaringer ude omkring i verden, bl.a. ved at bo et år og arbejde i egen klinik i Himalaya-bjergene, utallige retræter i flere dages total stilhed og flere ture ind i Brasiliens jungle, og så har hun er umættelig appetit på viden om menneskets systemer.

– Jeg har en stor interesse i menneskesindet og kroppen, herunder også psykoaktive stoffer, og jeg har også læst psykologi og fysiologi, for jeg vil gerne forstå kroppen, og hvorfor den reagerer, som den gør. Jeg er meget nørdet, så jeg sætter mig ind i tingene, fx anatomi og vores hormoner, hvordan og hvorfor traumer påvirker fysikken, så det, jeg fortæller min klienter, ikke bare er noget, jeg siger, men jeg kender det videnskabelige grundlag.

I 2018 rejste Katrine for første gang til Brasiliens jungle og afprøvede på egen krop det bevidsthedsudvidende stof ayahuasca, der indeholder DMT (Dimethyltryptamine).

– Vi har så mange bevidsthedslag, som jeg gerne vil forstå. DMT er et drømmestof, der gør, at man føler sig meget mere forbundet. Ligesom LSD eller cannabis, kan det åbne døre. Det er interessant, for ser vi her en anden virkelighed, eller ser vi virkeligheden, som den er?

Disse døre til en dybere forbundethed kan også åbnes gennem arbejde med krop og sjæl, forklarer Katrine, og hun tilbyder flere værktøjer til denne tilstand.

– Både yoga og meditation er værktøjer til at vise os vej til det bevidsthedslag, og det rummer et stort udfoldelsespotentiale til at integrere forbundethed. Det kan give en lykke, en følelse af at være forbundet. Igennem yoga og meditation har jeg fundet muligheden for at styrke båndet imellem menneske-eksistensen og det universelle.

For yoga, eller for den sags skyld vinterbadning, kan på samme måde som de bevidsthedsudvidende stoffer, gøre hjernens filter for virkeligheden mindre, så vi bliver i stand til at indtage større sanseindtryk og være mere opmærksomme på nuet, som vores krop netop lever i.

– Vinterbadning er et kæmpe sanseindtryk, vi kommer direkte ned i kroppen og finder en afslapningstilstand. Bruce Lipton (der er Ph.D i udviklingsmæssig cellebiologi, red.) forklarer, hvordan cellerne i en afslappet krop åbner og udvikler sig, hvor de ellers i en stresstilstand er lukket ned.

Ved at komme ned i kroppen og mærke efter, uanset hvordan vejen dertil går, kan hver enkelt finde ind til kernen af, hvad der er vigtigt i livet. Hvad er fundamentet for mig?

– Vores egen opmærksomhed er den bedste medicin af alt! Vi har så travlt med at være noget for andre og bygge noget op, andre kan se, at vi mister vores egen kerne og vores balance, så vi bliver syge.

Mange veje fører ned i kroppen
Jagten efter svar på sine mange spørgsmål har ført Katrine vidt omkring – og også langt ud.

– Jeg har altid gerne ville rejse rundt og undersøge mennesket, og mit liv har ført mig til ekstremer. For jeg vil forstå det menneskelige liv, hvad styrer os? Hvad gør os til dem, vi er? Hvad driver os? Jeg ville også gerne forstå det onde, for det grimme er også en hel af helheden og giver os en forståelse for det modsatte.

På et meditationsophold i Himalayabjergene gennemgik Katrine en udrensning, hvor hun i et helt døgn troede, den sidste time var kommet.

– I en hallucination så jeg min mor, der sagde til mig: ‘Du skal være mor for dig selv.’ Det lærte mig noget om, hvor stærk jeg er, og hvad mennesket kan. Hvor meget min bevidsthed kan holde til.

Rejserne har givet mange oplevelser og erfaringer, men da Katrine i 2019 selv skulle være mor, forsvandt flygtigheden, og trangen til at slå rødder opstod.

– Det at blive mor til en datter føles som en indvielse, en kanal til at få mere viden om mig selv. Jeg har rejst rundt med en rygsæk på ryggen og har fyldt den op med viden og erfaringer. Nu er den fyldt op, og jeg vil gerne give det videre.

Hjerteforbindelse har flere bud på, hvordan vi mennesker kan få kontakt til vores kald og finde vores plads i livet, og udover yoga og meditation, så tilbyder Katrine også mulighed for at komme ned i kroppen og føle sig forbundet, bl.a. gennem kvindecirkler og cacao-ceremonier.

– Hvor jeg tidligere opsøgte ekstremerne, så er det mere en middelvej nu. Da jeg kom til Millinge, startede jeg bl.a. kvindecirklerne for at lægge nogle rødder. Her taler vi med åbent hjerte, lytter og tager imod. Vi kan slå rødder, stå i verden og blive set. Bare være, med alle de følelser, der følger med. Vi kan spejle os i hinanden.

Et andet bud på at skabe kontakt, eller hjerteforbindelse, er ved hjælp fra cacao-bønner eller ceremoniel cacao. En cacao-ceremoni afholdes med det formål at få en dybere forbindelse til sig selv, sit hjerte, kroppens sanser og sin vej i livet.

– Vi bruger cacaoens fysiologiske virkning til at komme i kontakt med sanserne. På den måde mediterer man bedre. Det kan være en snydepille, eller en genvej, hvis man er stresset og ikke føler, man kan meditere, kan man drikke en ceremoniel cacao og på den måde komme i kontakt med kroppen.

Hver eneste gang, Katrine har klienter, sker der noget forskelligt, og alligevel sker der det samme. – Vi lærer at være i vores sanser, at være i livet. Det er fundamentalt, og det er værdifuldt at være sammen om den oplevelse. At have et netværk uden at skulle præstere noget.