Tirsdag aften rettede næstformanden i Faaborg Menighedsråd Lars Dibbern en skarp kritik af processen omkring den forestående millondyre renovering af Faaborg Kirke.

Dermed ser det ud til, at uroen og uenighederne i rådet forsætter for åbent tæppe.

Nu reagerer formand Thomas Patrick Ingemansen på kritikken.

– Jeg har igennem den sidste måneds tid talt en del med Lars Dibbern vedr. vores renovering af kirken. Et projektet der blev godkendt endeligt på vores rådsmøde den 6. juli 2020.

- Annonce -

– Lars blev på dette møde erklæret inhabil, herunder også hans far Frank Dibbern, da Lars selv ønsker at byde ind på arbejdet vedr. VVS-delen af renoveringen (Lars Dibbern driver firmaet “Dibbern VVS”.
Lars er ikke inhabil i andre dele af projektet, og har derfor fri adgang til at ytre sig. Han kan dog ikke være med i beslutningsprocessen, grundet sin inhabilitet, forklarer Thomas Patrick Ingemansen.

Arkitekt forslog lysekroner, hun selv tjener penge på

– Vi nedsatte et byggeudvalg tilbage i 2018/2019, da vi skulle igang med de større tanker omkring projektet. Dette udvalg havde til formål, at stå for møder med arkitekt og andre fagpersoner, hvorefter de ville forelægges for hele rådet. Hele rådet havde dog forinden været samlet til fælles tanker omkring projektet. Vi havde desuden været på en tur i 2019, hvor vores arkitekt havde vist os forskellige udgaver af renovering af kirker. Dette indebar blandt andet et besøg i Varde kirke. Her havde arkitekten på projektet fremvist nogle lysekroner. Der var igen her positive tilkendegivelser for, at arkitekten kunne gå videre med de lysekroner de blandt andet også har i Varde kirke, fortæller formanden.

– Jeg blev efterfølgende i starten af juli måned gjort opmærksom på, at vores arkitekt skulle tjene nogle penge på de lysekroner hun havde fremvist.
Jeg undersøgte derfor denne påstand ved at ringe til arkitekten, der kunne bekræfte at dette var tilfældet. Hun modtager et beløb for hver solgte lysekrone, da det er hendes firma, der står bag designet/tegningen af disse lysekroner, forklarer formanden, der på grund af ovenstående tog sagen op i menighedsrådet.

– Jeg sendte den 14. juli en mail til alle rådsmedlemmer, hvor jeg gjorde dem opmærksomme på sagen, og bad dem tilkendegive, om de synes vi skulle droppe de lysekroner, eller om vi skulle fortsætte. Flertallet valgte at det ikke havde nogen betydning for valget af lysekroner, og derfor valgte jeg ikke at gøre mere ud af den sag. Hele projektet er blevet endeligt forelagt og godkendt af hele menighedsrådet, slutter formand Thomas Patrick Ingemansen.