For at hjælpe restauranter og caféer i den forestående højsæson åbner Faaborg-Midtfyn Kommune for at give dispensation til udeservering på torve og pladser.

Mandag måtte restauranter, caféer og lignende igen holde åbent, men de særlige krav til afstand mellem gæsterne udfordrer mange spise- og serveringssteder, når det kommer til plads og indretning.

For at hjælpe de lokale restauranter, caféer mv. har en enig kommunalbestyrelse derfor besluttet, at der kan gives dispensation til udeservering på steder, hvor det normalt ikke er muligt.

Borgmester Hans Stavnsager (S) siger:

”Vi har tidligere vedtaget en kommunal erhvervspakke for at hjælpe vores lokale erhvervsliv bedst muligt gennem krisen, og muligheden for dispensation til udeservering er en naturlig tilføjelse. Vores restauranter, caféer, ishuse og så videre er en vigtig del af vores turismeerhverv, og vi vil gerne give dem de bedst mulige forudsætninger for – på trods af corona – at kunne drive deres forretning så normalt som muligt i den kommende højsæson. En sæson, hvor mange af de danskere, der i år vil holde ferie hjemme, forhåbentlig kommer forbi Faaborg-Midtfyn.”

Én indgang og fast-track sagsbehandling
For at gøre det nemt at ansøge om dispensation til udeservering opretter By, Land og Kultur én indgang til ansøgninger om udeservering i sommeren 2020. Og der etableres en tværgående fast-track enhed til straksbehandling af ansøgningerne.

Du kan ansøge ved at kontakte Cecilie Storm Hansen på cehan@fmk.dk eller 72 53 22 04.

Fakta: Det har kommunalbestyrelsen besluttet
Ansøgninger, der ikke er i overensstemmelse med den gældende lokalplan, kan efter konkret vurdering vil kunne få en midlertidig dispensation til udeservering gældende frem til 30.9. 2020.

Udeserveringen skal være af midlertidig karakter og ikke kræve permanente anlæg. Der gives kun dispensation, hvis der kan sikres tilfredsstillende friholdelse af brand- og redningsveje, og hvis hensynet til almindelig trafikafvikling og -sikkerhed opretholdes.

Der kan også gives midlertidig byggetilladelse til transportable konstruktioner i forbindelse med dispensation til udeservering, hvis konstruktionerne overholder krav til sikkerhed og brand. Det kan f.eks. være tilladelse til at opsætte telte eller andre konstruktioner, der nemt kan fjernes igen.

- Annonce -


Dispensationer forudsætter normalt høring af berørte parter. Kommunen kan under henvisning til corona-situationen vælge at give midlertidige dispensationer i byernes centerområder uden forudgående høring.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at eventuelle nye eller ændrede bevillinger skal søges hos politiet, og eventuelle tilladelser til transport af fødevarer fra køkken til serveringsområde skal søges hos Fødevarestyrelsen