- Annonce -

Coronavirus/COVID-19: Sådan lukker Faaborg-Midtfyn ned

I tråd med regeringens tiltag lukker store dele af Faaborg-Midtfyn Kommune ned fra og med fredag den 13. marts.

Konkret sker der følgende:

Skoler og daginstitutioner

Alle skoler og daginstitutioner holder lukket fra mandag den 16. marts, men der vil blive oprettet nødpasning på alle matrikler.

Nødpasning er kun for de forældre, der varetager vigtige funktioner i samfundet eller ikke har andre muligheder for at få passet deres barn. Det betyder, at du først skal afsøge alle andre muligheder for pasning. Hvis du har brug for nødpasning, skal du kontakte lederen i din institution for at drøfte situationen og aftale nærmere.


Mens skolerne er lukkede skal der foregå fjernundervisning, da der er undervisningspligt. Forældre og børn skal løbende holde øje med Aula og meddelelser fra deres børn.

Nødpasning i dagpleje vil i det omfang, det overhovedet er muligt, foregå hos den faste dagplejer. Ellers vil der blive tilbudt gæstedagpleje i området.


Ingen besøg på plejehjem
Kommunens plejehjem er lukket for besøg, da beboerne er en særlig udsat målgruppe for coronavirus. 
Pårørende opfordres til holde kontakt på anden vis, f.eks. via telefon.

Pårørende kan få adgang, hvis det er livskritisk. Besøgende vil blive bedt om at opholde sig i de enkelte stuer/boliger og ikke i fællesarealer.

Hjemmeplejen og sygepleje
Alle ældre, der får hjemmepleje, vil også få det i de kommende uger. For at begrænse personkontakten mest muligt vil nogle dog kunne opleve en ændret hjemmepleje. F.eks. vil DigiRehab (træning i eget hjem) og klippekortordningen være lukket midlertidigt ned.

Sygeplejeklinikkerne på Åløkkeparken og Tingager Plejehjem holder lukket i perioden. Borgere, der normalt kommer i de to klinikker, vil fortsat kunne modtage hjælp. De berørte borgere vil blive kontaktet. Klinikken på Prices Have Centeret holder fortsat åben, da borgerne kan komme til klinikken uden at gå gennem plejehjemmet.

Jobcenter
Jobcenter Faaborg-Midtfyn er lukket fra fredag den 13. marts, men vil køre med et nødberedskab, så det får ikke konsekvenser for udbetaling af ydelser. 

Ansøgning om ydelser skal foregå digitalt via www.fmk.dk eller www.borger.dk.


Planlagte samtaler og møder i perioden frem til 27. marts vil blive ombooket til telefon. De berørte vil blive kontaktet telefonisk.

Borgerservice
Borgerservice i Ringe og Faaborg er lukket fra den 13. marts og i de kommende uger.

Socialområdet

På kommunens døgninstitutioner fortsætter driften på normal vis. Dog er Lundens Aflastningstilbud lukket fra fredag den 13. marts.

Myndighedsområdet Børn og Familie
Myndighedsområdet Børn og Familie, der blandt andet arbejder med underretninger og støtte til udsatte børn og deres familier, fortsætter arbejdet på normal vis.

Kommunens medarbejdere
Alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske opgaver, er sendt hjem og arbejder som udgangspunkt hjemmefra. De kommunale administrationsbygninger lukkes ned. Alle medarbejdere får løn i perioden.

Politiske møder
De politiske udvalgsmøder afholdes som fysiske møder som planlagt – dog med forkortede dagsordener og i byrådssalene, hvor der er god plads. Kun direktionen og chefen for fagområdet/stabschefen vil deltage fra embedsværket.


Renovation og genbrugspladser

Dagrenovationsindsamling kommer til at foregå som sædvanligt.

Fra mandag d. 16. marts lukker alle genbrugsstationer med undtagelse af genbrugsstationen i Ringe (Korsvangen 7). Her vil der dagligt være åbent fra kl. 7 til 10. Det vil kun være erhvervsdrivende, der kan benytte pladsen.

Park og Vej
Park og Vej opretholder et beredskab i tilfælde af vintervejr, væltede træer osv.

Du kan kontakte os på app’en ”Giv et praj”. Ved akut behov ring til Fyns Politi på 114.

Færger
Færgen til Lyø og Avernakø og færgen til Bjørnø sejler som normalt, men for at minimere risikoen for smittespredning af coronavirus gælder følgende forholdsregler:

  • Passagerer i bil skal så vidt muligt forblive i bilen under overfarten.
  • Gående passagerer kan benytte færgens salon, men vi opfordrer til, at man sætter sig spredt og med god afstand til medpassagerer.
  • Alle opfordres til at købe billet online eller i automaten i Faaborg, så der billetteres mindst muligt ombord.
  • Alle anbefalinger omkring kontakt og hygiejne bør overholdes. Der vil være håndsprit ombord i den udstrækning, det vi kan få det leveret.
  • Er du blevet syg med influenzalignende symptomer og skal til læge, skal du kontakte færgen på telefon 24 83 50 99 tidligst muligt før afgang, så vi kan iværksætte de bedst mulige foranstaltninger.

Færgekontoret er indtil videre lukket for personlig betjening, men telefonerne er åbne som normalt, i tiden 10 til 12 på hverdage.


Sundhedsplejen
Fortsætter som normalt og vil stadig besøge familier med nyfødte.

Tandplejen
Vil kun stå til rådighed ved akutte situationer

Biblioteker
Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne er lukket fra torsdag den 12. marts frem til søndag d. 29. marts. Alle arrangementer i perioden er aflyst.

Har du bøger derhjemme, som har afleveringsfrist i lukningsperioden, vil du ikke modtage bøder. Har du reserveringer, vil de ikke blive fjernet.

Faaborg-Midtfyn Musikskole
Musikskolen er lukket til og med 29. marts og alle arrangementer i perioden er aflyst.

Kommunale haller 
Idrætscenter Midtfyn og Forum Faaborg lukker fra 12. marts. Det forventes, at de øvrige selvejende idrætshaller i kommunen også lukker i de næste uger.

Borgerrådgiver 

Faaborg-Midtfyn Kommunes borgerrådgiver kan i de kommende uger fortsat kontaktes via telefon og mail, men det vil ikke være muligt at aftale fysiske møder.
https://www.fmk.dk/kontakt-og-aabningstider/borgerraadgiveren/

- Annonce -