- Annonce -

Både på Enghaveskolen og i Sundbrinkens børnehus har forældrene taget regeringens anbefalinger til sig. Kun ganske få børn var mødt op i dag, og personalet oplever, at forældrene er forvirrede nærmere end frustrerede.

SFO på Enghaveskolen

I Engloppen, der er Enghaveskolens SFO, er der indskrevet 75 børn. Men her til morgen var det et meget stille lokale, personale og børn mødte ind til. Kun seks børn blev afleveret til pasning, og det var alle børn med forældre, der ikke kunne blive hjemme fra arbejdet.

Mange forældre valgte at hente børnenes ting, og der var ingen oplevelse af sure miner over manglende pasning.

Personalet har valgt at hygge om børnene, når der ikke er undervisning på programmet.

– Vi har netop set Madagascar-filmen, og vi skal bare hygge om børnene resten af dagen, fortæller Rasmus Heidtmann Rasmussen, der har været vikar på skolen i halvandet år.

De få børn har medført nye legerelationer, her er det Konrad på 8 år, der leger med Sambor på 6 år.

Plan for de kommende uger

Bestyrelsesformand Mette Tørslev skriver om den kommende tid:
– Jeg har talt med skoleleder Morten Budde i telefon. Der er mødt 6 elever i SFO her til morgen – der vil også være åbent i morgen i det omfang, der er forældre, der har behov for det. Ligeledes vil vi tilbyde nødberedskab i de næste 2 uger til de forældre, der jf. Mette Frederiksen arbejder i vitale arbejdsfunktioner og skal møde på arbejde. De forældre vil kunne få deres børn passet, skriver Mette Tørslev.

Der er ligeledes lavet en plan for de ældre elever. Her vil lærerne blive indkaldt til møde i morgen kl. 10, hvor der planlægges, hvordan der kan gennemføres hjemmeundervisning for elverne fra 4. klasse og opefter. Ligeledes vil lærerne blive bedt om at arbejde administrativt med læreplaner og andre opgaver.

Sundbrinkens børnehus

I den kommunale børnehave og vuggestue Sundbrinken var der i dag mødt seks børn op til pasning i børnehaven, og kun et enkelt barn var afleveret i vuggestuen.

– Vi plejer at have omkring 40 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn, så her er underligt stille i dag, fortæller Tine Tømmerholt, der er pædagog i børnehaven.

Ledelsen og personalet arbejder lige nu på højtryk for at finde en løsning på nødpasning i morgen og de kommende to uger. Så snart, der ligger en løsning, vil forældrene blive informeret yderligere.

Personalet tager situationen med ro, og de ser endda et par fordele ved dagens gode normering.

– Vi skal have ryddet et helt lokale, da der skal være en ny gruppe børn dernede, og det er der tid til i dag. Og så er vi også næsten altid lidt bagud med skrivearbejdet, og det kan vi indhente nu, forklarer Dorthe Rasmussen, der er pædagog i børnehaven.

Forældre opfordres til at følge med i udmeldingerne på intra.

- Annonce -