- Annonce -

Tekst: Pernille Pedersen
Foto: Jørn Ungstrup

Bakkedalen

Hos Per og Birgit på Bakkedalen i Horne er de trådt ud af trædemøllen og ind i meningsfuldheden. I den kuperede natur dyrker de både biodynamiske grøntsager og tanken om en landbrugsindividualitet. På høloftet og på markerne tilbyder de et naturligt afbræk fra hverdagens stress.

Bakker og dale

Som 21-årig fik Per Uglebjerg vakt sin interesse for det biodynamiske landbrug, efter at have gennemført sin landbrugsuddannelse, og i 1983 købte han et mindre landbrug udenfor Horne, hvor hans visioner kunne udspille sig.

– Faktisk er det det værst tænkelige sted, jeg valgte. Markerne her er enormt kuperede, og vi ligger lige midt blandt de store traditionelle landmænd. I starten så de på det biodynamiske som lidt gammeldags, men de kendte jo ikke filosofien bag. De så os vist som nogle værre hippier, men hen ad vejen har de da fundet ud af, hvad vi står for, forklarer Per Uglebjerg.

Men beliggenheden er ikke udelukkende skidt, for øverst fra bakketoppene kan man skue ud over et vidtstrakt øhav med Lyø, Avernakø og Als som baggrundstæppe. Imellem de mange dale er der små søer, kreaturer, grøntsagsbede, kornmarker, læbælter og frugttræer.

Ved siden af landbruget arbejdede Per i starten som pædagogmedhjælper, og afgrøderne solgte han inde i den Voigtske Gaard og på torvet i Svendborg.

Ti år senere, i 1995, kom Birgit Madsen ind i billedet og ind i driften af landbruget på Bakkedalen.

Samme år blev det nødvendigt for parret at oprette en støtteforening omkring gården, da det var vanskeligt at finde afsætning for produkterne. Medlemmerne af støtteforeningen bakkede godt op og hjalp til med bl.a. kartoffeloptagning og lugning.

Ved siden af sit arbejde som pædagog og socialrådgiver, solgte Birgit grøntsager på torvet i Faaborg.

Omkring år 2000 undergik Faaborg en omstrukturering, hvor omfartsvejen blev anlagt, store dele af handelslivet flyttede ud af midtbyen, og Geltingfærgen blev nedlagt. Birgits salg på torvet faldt drastisk på kort tid, og atter en gang måtte de nytænke.

Denne nytænkning igangsatte en række pædagogiske tiltag på gården over en årrække.

I dag er det tyve tønder store biodynamiske landbrug veletableret, og målet er næsten nået: de mere end fyrre forskellige afgrøder kan i dag brødføde, hvad der svarer til 50 familier, men der er fortsat plads til flere, der ønsker grøntsager på abonnement.

– Vi har haft tiden med os. Al den snak om klimaforandringer har øget efterspørgslen på de nære værdier, og folk søger tilbage til naturen, fortæller Per Uglebjerg.

Biodynamisk landbrugsindividualitet

Den biodynamiske tanke udfordrer det traditionelle landbrug. Bio står for det fysiske biologiske liv, som bakterier, planter, insekter og husdyr, og dynamikken ligger i de usynlige aftryk og kræfter, der findes i naturen. Den biodynamiske landmand forstår at iagttage og forstå forbindelsen mellem disse – i alle organismer.

I den biodynamiskte optik er landbrug således ikke en industri, men en levende organisme. Hvert biodynamisk landbrug er en organisk helhed med sit helt eget særpræg, muligheder og mål. En sådan individualitet, landbrugsindividualitet, er en af målsætningerne for de biodynamiske landmænd.

Om begrebet landbrugsindividualitet forklarer Per Uglebjerg, at det er en tanke, der opstod, efter tanken om andelssamfundet døde hen. Landbrugsindividualitet er selve gård-organismen, idéen om at landbruget skaber et fællesskab med byerne, og hvor alle har et fælles ansvar. Et selvforsynende landbrug, hvor man ved, hvor maden kommer fra, og hvor der arbejdes i pagt med naturen og klimaet.

Natur på recept

Parret spår en lys fremtid for livet ude på landet, især hvis samarbejdet med byen kan komme i fokus. Gennem årerne har de haft flere forskellige mennesker til at hjælpe i markene, og deres erfaring er, at folk, der er i krise eller ensomme, ofte har gavn af at søge ud i naturen og opleve, at de kan gøre nytte. Bakkedalen tilbyder derfor retreats, som noget helt nyt.

– Dem, der har det svært, er altid kommet til os. Nu har vi så skabt et sted, hvor det er godt at være. Vi har en terapihave, hvor der er mange kroge med forskellige funktioner. Urmennesket kommer jo fra savannen, og vi finder tryghed i landskabet og i skoven, hvor vi kan søge skjul og dermed regenerere i det genkendelige, forklarer Birgit Madsen.

Et ophold på Bakkedalen skal skabe meningsfuldhed og øge den personlige frihed. Skabe ro og bygge op. Finde ind til sig selv.

– Folk i dag er ofte bundet, og det frie valg er indskrænket. Samfundet binder os op. Det er vigtigt at have kontrol over de fleste ting i sit liv, og det kan man herude. Vi ser det som en forædling af gammel etik og moral og en bevidsthed omkring valg og fravalg, forklarer Per Uglebjerg.

Omkring stuehuset har Per og Birgit gennem årene opført flere små hytter, som skal benyttes som overnatning til gæster på retreat, eller turister kan i sommermånederne bruge det som B&B.

En tur på høloftet

Når Per ikke luger og sår, så renoverer han og bygger om. I år kunne Bakkedalen præsentere en nyistandsat sal på gårdens gamle høloft. Heroppe afholder de i samarbejde med støtteforeningen cafédage, musikaftener, foredrag, kurser, workshops og vegetariske madklub. Senest har de afholdt et foredrag om intuition. Alt sammen med samme vision om at arbejde ud fra, at alting hænger sammen, lige fra den måde vi som mennesker taler sammen på, til den måde vi behandler vores natur på.

– Vi er hele tiden i en brydningstid. De næste år handler det om, hvordan man på en god måde får overdraget jorden til de næste generationer. Vi bliver ældre, og vi kan ikke blive ved med at arbejde i jorden. Det er hårdt arbejde, så det handler om at finde nye ejerformer og nye arbejdsmetoder. Vi håber derfor at kunne tiltrække unge kræfter, gennem fx workshops, som kan se meningen med vores målsætning og ideologi. Alle vores tiltag herude er med til at styrke vores vision om at fortsætte med at være bæredygtige og biodynamiske, forklarer Per Uglebjerg.

Birgit supplerer.

– Vi vil være et sted, hvor man får lov til at reflektere over, hvad det vil sige at være menneske. Hvor man får god mad skabt af gode råvarer, og hvor der finder gode samtaler om vigtige ting sted.

Per og Birgit er fortsat selv på rejse. De arbejder konstant med selvudvikling og deltager i både intensiveringsmøder og selvudviklingsgrupper.

– Vi arbejder med forskellige vinkler – det praktiske, det teoretiske, det filosofiske og det spirituelle. Alt samme for at lære, hvordan man får en følelse af sammenhæng i livet, fortæller Per Uglebjerg.

Har du lyst til at vide mere om, hvad Bakkedalen har at byde på, så kan du besøge deres hjemmeside, www.bakkedalen.dk.

- Annonce -