- Annonce -

Tekst: Pernille Pedersen
Foto: Jørn Ungstrup

Faaborgegnens efterskole

Faaborgegnens efterskole er et eftertragtet sted. Elever fra hele landet søger dertil, og de ansatte bliver hængende, når de får foden indenfor. Vi har besøgt FAAE til en snak med lærere og elever om stedets særlige ånd. En snak om værdier, livsduelighed og om det at blive formet som menneske.

 

Allerede i ankomstarealet fornemmer man den hjemlige atmosfære, som FAAE efterstræber. Her trasker nogle af eleverne rundt i pyjamasbukser, og pedellens hund snuser omkring og får venlige ord med på vejen af alle, den møder.

Helge Andersen Lund blev ansat på FAAE i 2009, og siden 2014 har han været forstander. Unge mennesker udvikler sig meget på et efterskoleår, forklarer han, og det er vigtigt, at alle føler sig set og betydningsfulde, og at alle får en oplevelse af at være en del af et større fællesskab.

 

På det tidligere plejehjem i Horne er man sig bevidst om at synliggøre de grundlæggende værdier i hverdagen, og således får Grundtvigs filosofi om livsduelighed, åndsfrihed og mangfoldighed lov til at hvile på Kresten Kolds tilgang til livet med en praktisk vinkel.

– Vi værner meget om vores værdier, og vi arbejder meget med inddragelse af nærmiljøet. Vi har et godt samarbejde med lokalsamfundet, og det samarbejde udvikler sig støt og roligt. Den folkelighed, der præger egnen, vil vi gerne være en del af og være med til at præge fremad, forklarer Helge.

Køkkenet emmer af aktivitet. Med høj musik spillende fra højttaleren arbejder køkkenpersonalet og fire elever sammen om at få frokosten færdig til de 125 elever og de 27 ansatte. Al maden laves fra bunden, og lige for tiden har kokken fået i sylte-chok, og bordpladerne bugner med syltekrukker indeholdende både rødbeder, løg, agurker og rabarber.

Duften af dagens ret, fyldte peberfrugter, breder sig ud i kantinen, der ligger badet i lys fra panoramavinduerne. Udsigten tillader et blik ud over marker og ind over Faaborg og Klokketårnet.

– Ikke nok med at vi har en fantastisk beliggenhed, så er hele skolen også vendt mod lyset. Det er noget, folk lægger mærke til, når de besøger skolen for første gang, fortæller Helge Andersen Lund.

På den ene elevgang på værelse 57 sidder Victoria fordybet i lektierne. Værelset har plads til to elever, som har eget bad og toilet, hvilket ifølge Victoria er meget rart. Fra vinduet på førstesalen har hun en af skolens bedste udsigter, og her kan skolens store solcellebelagte tag også beskues. Victoria er meget glad for at tage niende klasse på FAAE, og i Humlebæk, hvor hun kommer fra, har flere elever hørt godt om skolen i Horne, og i år er der hele tre elever fra samme by.

 

En flok elever i tiende klasse, Julius, Anton, Anders og to gange Laura, står i kantinen og funderer over, hvad et år på efterskolen har givet dem.

– Det bedste er at have venner omkring sig hele tiden, og det fællesskab, der opstår, når vi er så få – det bliver meget intimt. Og lærerne er ikke bare undervisere, de er meget engagerede og deltager i fællesaktiviteter udenfor skoletiden, fortæller Julian.

– Ja, og så er her fede faciliteter. Her er lyst og lækkert, og værelserne er gode, supplerer Anton.

En forklædeklædt kvinde går forbi flokken, og de hilser som det mest naturlige: Hej Anni.

Eleverne mærker på egen krop og sjæl, hvordan efterskolelivet rykker i dem.

– Jeg er blevet mere engageret i min familie, når jeg er hjemme i weekenden, mere udadvendt. Og så er jeg blevet meget bedre til at møde nye mennesker, siger Laura. – Og ikke bare den samme slags mennesker, som man normalt ville have valgt. Her er der en accept af alle, fx er det blevet helt naturligt at omgås elever med et handicap. Vi bliver gode til at acceptere forskelligheder, forklarer Anders.

Der lyder en skramlende lyd bag flokken, der kigger og hilser igen: Det er vores pedel, forklarer de.

– Det, at vi går i tiende, gør også, at vi har færre lektier og mere tid til vennerne. Vi behøver ikke nødvendigvis at nørde os ned i lektierne her op til eksamenerne, afslutter Laura.

Humor som bindeled

Medarbejderne er nærmest blevet en del af inventaret på FAAE. Selvom skolen kun har 15 års historie bag sig, så er ancienniteten på hele 10,6 år.

Med sine ‘sølle’ fem år som FAAE-lærer er Kåre Lindebjerg en af de senest tilkomne i staben. Kåres valg af arbejdsplads er ikke tilfældig.

– Jeg har selv gået på efterskole og syntes, det var fantastisk. Og så kendte jeg en lærer herude og har hørt meget godt om stedet som arbejdsplads. Her er en særlig ånd, det mærkede jeg allerede første gang, jeg besøgte dem. Så jeg søgte med det samme stillingen. Jeg nyder den dannelse, der er tilstede på en efterskole, der er ikke kun fokus på det faglige. Vi er nærmest en slags reserveforældre for dem. Hej min ven, udbryder Kåre.

Den sidste hilsen var til en af de forklædeklædte elever på køkkenholdet og blev fulgt op af en high five. Kåre forklarer, at det er ‘hans elever’, der er i køkkenet i dag, og at den humoristiske tone er en vigtig del af kontakten til eleverne.

For 16-årige Anna Luca har året på FAAE været et vendepunkt i skolelivet. Hun er født med rygmarvsbrok og sidder i kørestol.

– Tidligere blev jeg i skolen set ned på som handicappet. Men her bliver jeg ikke dømt på mit handicap. Jeg bliver respekteret som person og får lov til at vise, at jeg er mere end ‘en i kørestol’. Det er en anderledes måde at tage niende klasse på, for vi er sammen 24/7 – og så ser man hele personen. Det er ikke muligt at skjule sig bag en facade.

Tiden på FAAE har betydet en stor personlig udvikling for Anna Luca. Fra at være selvhjulpet i hverdagen er hun gået til at være selvstændig.

– I folkeskolen havde jeg det dårligt psykisk og det medførte dårlige karakterer. Nu er jeg nærmest en helt anden person. Jeg tør sige noget i timerne, og jeg har fået lyst til at lære nye mennesker at kende, fortæller Anna Luca.

Har du lyst til at opleve FAAE, så indbyder de ofte til omegnsarrangementer med bl.a. foredrag og musik.

Fakta

4 linjer: mad og livtag, IT og medie, kunst/design, natur og friluftsliv.

- Annonce -