- Annonce -

Faaborg-Midtfyn Kommune har udvalgt tre teams til at tegne fremtidens Faaborg.

De tre teams bestående af blandt andet arkitekter, ingenører og brandingeksperter skal fra i dag den 10. april deltage i en konkurrence om at skabe en udviklingsplan for Faaborg havn og by, fortæller kommunen i en pressemeddelelse.

Hvor skal Faaborgs store udviklingsprojekter placeres?
Hvordan skabes forbindelser mellem den gamle bymidte og det unikke landskab?
Hvordan sikres by og havn mod stormflod?

De tre teams skal komme med svar på, hvordan Faaborg kan gøres endnu mere attraktiv for både borgere, turister og erhvervsliv.

Projektet med den enorme udviklingsplan bliver støttet af Realdania.

Borgmester Hans Stavnsager (S) udtaler omkring projektet:

– Det er nogle af landets dygtigste arkitekter, landskabsarkitekter og byudviklere, der nu får til opgave at vise, hvordan vi kan udnytte Faaborgs særlige dna og potentialer i en langsigtet udvikling af byen. Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan de får omsat den særlige stemning, der er i byen og det omkringliggende landskab til en unik og sammenhængende plan, der kan placere Faaborg solidt på landkortet som et attraktivt sted at leve og at besøge, siger Hans Stavnsager.

Udviklingsplanen skal blandt andet skitsere, hvordan man kan udnytte Faaborgs tre udviklingsområder: Slagterigrunden, banegårdsområdet og kulturområdet. Herunder, hvordan arealerne skal anvendes, og hvilke funktioner der skal placeres hvor.

Helt centralt er placeringen af et nyt øhavsmuseum, et kur- og kulturprojekt for mennesker med længerevarende sygdom, et nyt hovedbibliotek samt et nyt sundhedshus.

I opgaven ligger også et arbejde med tre fokusområder:

Volumenstudier – en plan for, hvordan pladsen udnyttes bedst i de tre udviklingsområder
Klimatilpasning – en plan for, hvordan man kan klimasikre havnen og havneområdet
Kultur – en plan for, hvordan man kan styrke områdets landskabelige og by-arkitektoniske kvaliteter samt styrke eksisterende og nye forbindelser i Faaborg på tværs af kultur, by, havn og natur.

Konkurrencen gennemføres som en såkaldt parallelkonkurrence, der giver mulighed for dialog mellem de deltagende hold undervejs – ligesom dommere, fagdommere og rådgivere til konkurrencen bidrager med viden og indgår i dialogen med de deltagende teams.

Arkitektkonkurrencerdk ApS er rådgiver på konkurrencen.

Her er de tre teams, der deltager i konkurrencen frem mod december 2019.

TEAM A
Hovedrådgiver
ADEPT ApS, arkitektur og byplanlægning

Underrådgiver
Mandaworks, byrum og landskab
Rambøll, klima, vand, trafik, forretningsudvikling, bygningsarv
GivRum, byliv, involvering, kickstart.

TEAM B
Hovedrådgiver
SLA Aarhus ApS, landskabs- og byplanlægning

Underrådgiver
Praksis Arkitekter, bytransformation og arkitektur, kultur og bygningsarv
A1 Consult, klimasikring
Konsulent
Have Kommunikation, forretnings- og kulturudvikling, brandingsstrategi
GXN (del af 3XN), cradle to cradle design, cirkulær økonomi
Jimmy Valentin, trafikplanlægning.

TEAM C
Hovedrådgiver
GHB Landskabsarkitekter a/s, landskabs- og byplanlægning

Underrådgiver
Kjellander & Sjöberg AB, arkitektur
TYRENS A/S, rådgivende ingeniører
REALISE, forretningsudvikling
Mogens Morgen, transformation og kulturmiljøer.

- Annonce -