- Annonce -

Ved udgangen af året har Faaborg et kor mindre.
Faaborg A Cappella Kor har på en ekstraordinær generalforsamling besluttet at stoppe korets aktiviteter.

Beslutningen er begrundet i, at der for tredje gang inden for to år skulle findes en ny dirigent, da korets nuværende dirigent, Julija Skipore, pga. stort arbejdspres har valgt at forlade koret ved udgangen af forårssæsonen. Bestyrelsen har gennem alle kanaler ydet en ihærdig indsats for at finde en kvalificeret dirigent, der kunne matche korets profil. Det er ikke lykkedes, hedder det i en pressemeddelelse.

Derudover har korets og bestyrelsens fremstød for at finde nye og yngre medlemmer ikke givet resultat. Korets gennemsnitsalder er høj, og der er allerede en form for naturlig afgang. Det dalende medlemstal vil på sigt betyde forhøjelse af det årlige kontingent, hvilket igen kan føre til medlemsflugt.

På baggrund af disse dårlige prognoser besluttede bestyrelsen at fremlægge forslag om opløsning af koret.

– Det er en trist beslutning, men korsang står nok ikke øverst på de unges hitliste, og dygtige kordirigenter hænger ikke på træerne, og vi ved, at andre kor i Faaborg står med lignende udfordringer, siger formanden for bestyrelsen Ditte West.

Faaborg A Cappella Kor slutter dog med maner.

– Vi har været så heldige, at få korets mangeårige dirigent Ole Dahl til at stille sig på podiet til ”den allersidste dans”, og vi vil i efterårssæsonen arbejde os frem til den traditionelle julekoncert i Faaborg Kirke. Det giver os mulighed for på en værdig og smuk måde at få afsluttet et mangeårigt venskab og afhængighedsforhold med et kor og en dirigent, som om nogen har tegnet korets profil – og det giver os mulighed for at sige pænt tak til vores trofaste publikum.

Der var derfor stor stemning for forslaget blandt medlemmerne.

På den baggrund indvilgede bestyrelsen i at fortsætte året ud og dermed sikre en opløsning af koret i henhold til gældende vedtægter. Desuden vil bestyrelsen, energisk som altid og i samarbejde med Ole, arbejde hen imod et begivenhedsrigt efterår, hvor også tidligere kormedlemmer indbydes til at til at være med til at afslutte, hvad ej kan bestå.

 

- Annonce -