- Annonce -

Der har allerede været flere tanker fremme om, hvordan det tidligere sygehus i Faaborg skal omdannes til boliger i fremtiden.

Nu bliver det hele meget mere konkret.

Lørdag den 9. marts 2019, kl. 10.00–12.00, afholdes et indledende informationsmøde omkring FABs nye boligafdeling, Frits Jørgensens Have. På mødet vil fremtidige beboere blive præsenteret for projektet og tanken bag ’generationsbofællesskabet’.

De fremtidige beboere vil også få mulighed for at få indflydelse på
denne kommende boligafdeling, idet de inddrages vha. en workshop omkring generationsfællesskabets værdier, hedder det i en pressemedelelse.

Informationsmødet gentages den 13 marts kl. 19.00–21.00, for dem som ikke har mulighed for at komme til det første.

– I FAB oplever vi en stigende interesse for at bo i bofællesskab, hvilket danner grobund for, tanken om at bo flere generationer under samme tag. Derfor planlægger FAB at ombygge det gamle Faaborg sygehus til et generationsbofællesskab i stor målestok. Vi skaber ca. 40 boliger, som bliver en blanding af seniorboliger (+50) og familieboliger.
Det er utrolig glædeligt og spændende, at vi nu kan starte projekteringen af Frits Jørgensens Have, hvor de fremtidige beboere også vil få indflydelse på fællesskabets værdier, siger projektleder Franz Leitner.

Tanken om et generationsfællesskab skal både styrke evnen til at hjælpe hinanden, og også styrke gode og nære relationer på tværs af generationer afslutter Franz Leitner.

Fakta om det kommende generationsbofælleskab:
Det gamle Faaborg sygehus har fået navnet Frits Jørgensens Have efter arkitekten af samme navn, der i starten af 1900-tallet tegnede en lang række markante bygninger i Faaborg og omegn, herunder sygehusets hovedbygning.
De smukke bygninger fra 1891 kommer til at danne rammen om et stort og moderne
generationsfællesskab, hvor ældre, enlige, par og børnefamilier kan bo under samme tag, dog i hver sin lejlighed. FAB påtænker at indrette fællesrum med storkøkken, spisesal, værksteder og urtehaver, således at der bliver rig mulighed for socialt samvær på tværs af generationer. Boligerne skabes i flere forskellige størrelser og vil ligge mellem 55 – 115 m2.
Det betyder, at der både vil være boliger, som er velegnede til seniorer og til børnefamilier. Fælles for boligerne er dog, at de alle kommer til at indeholde alt, hvad man kan forvente af en selvstændig og moderne bolig med eget køkken og badeværelse.
- Annonce -