Flere er tilfredse med deres job, flere har svaret på undersøgelsen, og den sociale kapital er steget.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Faaborg-Midtfyn Kommune omhandlende den seneste trivselsmåling.

Faaborg-Midtfyn Kommune har bedt 3672 medarbejdere om at svare på. Målingen blev foretaget i september, og i alt 2843 medarbejdere har deltaget. Det er en svarprocent på 77 procent – en stigning på fem procentpoint i forhold til 2017.

- Annonce -

Der er også sket en stigning i antallet af medarbejdere, der i høj grad eller i meget høj grad er tilfredse med deres job. I den nye trivselsmåling svarer 78 procent, at de er tilfredse (74 procent i 2017).

Samtidig er den sociale kapital – der på en skala fra 0 til 16 måler tillid og retfærdighed på arbejdspladsen – steget fra 11 i 2017 til 11,4 i 2018.

De positive resultater og udviklingen fra sidste år glæder kommunaldirektør Helene Bækmark.

– Alle medarbejdere i Faaborg-Midtfyn Kommune kan være stolte af de fine resultater i trivselsmålingen, for vi er alle med til at bidrage til den gode trivsel og den gode hverdag. Samtidig viser resultaterne os, at det virkelig har en betydning, at vi som organisation fokuserer på trivslen og gør en målrettet indsats for konstant at forbedre den. Det arbejde vil vi selvfølgelig fortsætte med.

Selvom de overordnede resultater af trivselsmålingen er positive, er der også enkelte arbejdspladser, hvor der kan være brug for en særlig indsats, siger Helene Bækmark.

– Resultaterne er ikke ens på alle vores 236 forskellige arbejdspladser, så der er teams og afdelinger, som vi vil fokusere særligt på i vores efterbehandling af trivselsmålingen. Vi kan altid forbedre os, og vi vil gå meget konstruktivt til værks, så vi også fremover kan se en positiv udvikling i medarbejdernes trivsel.

Som opfølgning på trivselsmålingen vil HR-afdelingen kontakte lederne på de få arbejdspladser, der har en social kapital under 10,2, som er det nationale gennemsnit. Derudover vil alle MED-udvalg drøfte de lokale resultater, og trivselsmålingen vil også komme på dagsordenen til alle personalemøder. Samtidig vil der på de af kommunens 236 arbejdspladser, hvor det er nødvendigt, også blive lavet elektroniske handlingsplaner, som der løbende følges op på.

Fakta om trivselsmålingen
Faaborg-Midtfyn Kommune har siden 2016 gennemført årlige trivselsmålinger.

Årets trivselsmåling blev gennemført fra den 27. august til 16. september. Den blev sendt til 3672 medarbejdere og 2843 har deltaget i undersøgelsen.

Se de overordnede resultater af trivselsmålingen her.