- Annonce -

Faaborg-Midtfyn Kommunes budget for 2019 er faldet på plads. 23 ud af 25 kommunalbestyrelses-medlemmer (S, V, DF, R, SF, Å) er med i budgetaftalen, der er præget af svære rammebetingelser. Det skyldes, at Faaborg-Midtfyn Kommune i 2019 netto mister 45 millioner kroner i kommunal udligning, fortæller kommunen i en pressemeddelelse.

Alligevel friholder budgetaftalen stort set 0-6-årsområdet, ældreområdet og området for voksne med handicap for besparelser. I 2019 bliver skolerne også friholdt. I stedet øges basisbudgettet på velfærdsområderne med godt 32 millioner kroner, så serviceniveauet fastholdes, selv om der fremover kommer flere ældre med behov for hjælp, flere borgere med et handicap samt flere børn og familier med brug for midlertidig hjælp og støtte.

Det er borgmester Hans Stavnsager (S) rigtig godt tilfreds med.

– Vi er som kommune i en svær position, fordi Folketinget ikke formåede at lave en udligningsreform i foråret, selvom den nuværende model for udligning er uretfærdig og rammer blandt andet Faaborg-Midtfyn voldsomt. Derfor er jeg er meget glad for, at vi trods svære forudsætninger er lykkedes med at værne om velfærden og fastholde serviceniveauet. Det har været vores topprioritet i forhandlingerne, siger han.

Klippekort og udviklingsindsats fortsætter
Budgetaftalen betyder også, at klippekortordningen i hjemmepleje og på plejehjem fortsætter, at tidligere års besparelser på haller og lokale tilbageføres, at Heldagsskolen udvides, og at ambitionerne på udviklingsområdet fortsætter. Sidstnævnte er vigtigt, siger Hans Stavnsager:

– Vores kommune skal fortsat være attraktiv for både borgere, virksomheder og kommende tilflyttere. Vi har gang i mange spændende udviklingsprojekter, og vi begynder så småt at se resultaterne af de skibe, vi har sat i søen. Derfor skal det arbejde selvfølgelig fortsætte.

Svære år forude
På grund af de svære rammebetingelser har det også været nødvendigt med besparelser og effektiviseringer. Den samlede besparelse på driften er knap 25 millioner kroner i 2019. Resten af besparelseskravet finansieres i 2019 ved et kassetræk og ved at reducere anlægsrammen med 9,9 millioner kroner. Dertil kommer de 30 millioner kroner, som det tidligere er besluttet, at vi hvert år skal finde i effektiviseringer.

På trods af besparelserne i Budget 2019 ligger der stadig en svær økonomisk opgave foran os, siger Hans Stavnsager.

– Vi holder skindet på næsen i 2019, men vi går nogle svære år i møde, hvis ikke politikerne på Christiansborg får skabt et mere retfærdigt udligningssystem og giver os bedre vilkår til at arbejde langsigtet med vores økonomi. Derfor vil vi frem mod næste budgetforhandling gøre alt, hvad vi kan, for at råbe Folketingspolitikerne op.

Se hele forligsteksten her: Forligstekst

- Annonce -