Tidligere forsvarsminister på ø-hop

Politiker og statsrevisor Søren Gade (V) besøgte Lyø og Avernakø. Her flankeret af Anne Møllegaard Mortensen (DF)

Torsdag havde Avernakø fornemt besøg, da Statsrevisorerne og flere lokalpolitikere gæstede øen. På Avernakø har de nemlig modtaget Ø-støttemidler og LAG-midler til mange projekter, og turen rundt på øen skulle vise Statsrevisorerne, hvordan pengene er brugt, og hvilken betydning støtten har for et lokalsamfund.

Af Pernille Pedersen

Begejstringen lyste ud af både øboere og politikere. Pengene gør en forskel. Forsamlingshuset har fået varme på, havnen har fået turist-tække, købmanden har fået et varelager og på Munkegården blomstrer der arbejdspladser op.

Forsamlingshus uden frostgrader

I anledning af det fornemme besøg fik det nye skilt over indgangsdøren snigpremiere. Under skiltet stod projekt-ejer Per Andersen klar til at byde velkommen og vise politikerne, hvad de bevilligede støtte-kroner har betydet.

– Mange tak, uden støtte havde det ikke været muligt for os at lave de nye investeringer, forklarer Per de interesserede tilhørere.

Forsamlingshuset har fået nye stole, nyt køkkeninventar og senest et helt nyt varmeanlæg. Pengene til de nye investeringer er ansøgt af to omgange, og pengene til varmeanlægget kom sidste efterår.

– Timingen var helt perfekt, for i januar gik vores oliefyr i stykker, siger Per smilende.

Selvom der står mange frivillige kræfter bag driften af forsamlingshuset, så er det altafgørende, at der er økonomisk støtte fra staten. I den seneste ansøgning har forsamlingshuset modtaget 100.000 kroner.

Hør Søren Gade fortælle om sin oplevelse med øen.

Havnen som turistmagnet


Turisme er vigtig for en lille ø med omkring 100 beboere. Projektejer for havnen, Jens-Christian Nielsen, har søgt støttemidler gennem de sidste mange år. Siden 2010 er det blevet til ca. 2,3 millioner kroner. Pengene er bl.a. brugt på en bygning med toilet- og badefaciliteter, udvidelse af caféen, en legeplads og etablering af et slæbested til joller.

– Tiltagene kommer naturligvis øboerne til gavn, men det bidrager også til at trække turister til øen, fortæller Jens-Christian.

Han har fortsat mange ønsker for havnen. De næste projekter lyder på en udvidelse af caféen og et område med overdækkede grill-pladser.
Købmandsbutik med varer
Hos den lille lokale købmand havde de også søgt del i ø-støttemidlerne. De ønskede nemlig at få re-etableret deres butik, efter den forrige ejer stoppede og efterlod et tomt varelager.

– Hele øen bakkede op om en lokal indsamling, hvor der blev solgt andelsbeviser for 85.000 kroner, oplyser Tom Andreasen, der er formand for butiksforeningen. Men det er dyrt at anskaffe et nyt varelager, og derfor afgørende vigtigt at modtage de 76.000 kroner fra ø-støttemidlerne.

Mulighedernes Munkegård


Både på gårdspladsen og på græsplænen vrimlede det med glade børn med farvestrålende diabloer i hænderne, mens harmonika-tonerne sivede ud fra det rød-hvide stribede cirkustelt.

Indenfor på Avernakøs største arbejdsplads var der en mere afdæmpet forventningsfuldhed, mens Conni Storm forklarede den store skare af politikere, hvad pengene har betydet for Munkegården. På bostedet har de længe haft et ønske om at kunne lave et tilbud til unge over 18 år. Og de bevilligede 50.000 kroner har betydet, at de nu kan tilbyde en STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). På STU’en går der tre
elever, og oprettelsen af uddannelsen har også betydet, at de kunne oprette 2 fuldtidsstillinger.
– Og endnu en stilling er på vej, formentligt her til januar, forklarer Conni Storm.

Hør Conni fortælle om visionerne for ø-samfundet.

På Avernakø er der desuden givet støtte til en multibane til Idrætsforeningen.