- Annonce -

TDC har søgt tilladelse til opsætning af en 36 meter høj mast på Tømmergården 6 i Faaborg.

I forbindelse med nedrivning af slagterigrunden, vil den nuværende antenne ved skorstenen forsvinde. For at sikre den fremtidige mobiltelefoni i Faaborg, har TDC derfor søgt tilladelse til at opsætte en ny mast på 36 meter, med tilhørende kabiner.

Da der ikke findes en bygning med den nødvendige højde/placering som gør den anvendelig til formålet, har man søgt om et nybyggeri.

Da byggeriet er i strid med lokalplanen, er der blevet søgt dispensation. Naboer har frem til 28. juli 2017 til at gøre indsigelse.

Frem til den permanente opsætning af ny mast, vil der blive opsat en 22,5 meter høj mast, for at dække minimumsbehovet i Faaborg.

- Annonce -