TDC har søgt tilladelse til opsætning af en 36 meter høj mast på Tømmergården 6 i Faaborg.

I forbindelse med nedrivning af slagterigrunden, vil den nuværende antenne ved skorstenen forsvinde. For at sikre den fremtidige mobiltelefoni i Faaborg, har TDC derfor søgt tilladelse til at opsætte en ny mast på 36 meter, med tilhørende kabiner.

Da der ikke findes en bygning med den nødvendige højde/placering som gør den anvendelig til formålet, har man søgt om et nybyggeri.

Da byggeriet er i strid med lokalplanen, er der blevet søgt dispensation. Naboer har frem til 28. juli 2017 til at gøre indsigelse.

- Annonce -

Frem til den permanente opsætning af ny mast, vil der blive opsat en 22,5 meter høj mast, for at dække minimumsbehovet i Faaborg.